Podsumowali trudny rok

Fot. Spółka Wodna Kampinos, archiwum, fot.podglądowe

KAMPINOS Gminna Spółka Wodna w Kampinosie podsumowała ubiegły rok na Walnym Zgromadzeniu 19 marca. Zarząd spółki otrzymał absolutorium i przedstawił za ubiegły rok.

Zarząd przedstawił też plan finansowy i swe zamierzenia na bieżący rok, kwestie opłat i świadczeń oraz zasad prowadzenia prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie finansowe i z działalności zarządu spółki z 2021 roku. Następnie podsumowano wykonane zadania modernizacyjne i remontowe na urządzeniach melioracyjnych na terenie gminy.

W 2021 roku wykonano prace konserwacyjne za około 98 tys. zł. Wkład własny spółki w tym zakresie wyniósł około 40 tys. zł. W bieżącym roku mają być wyremontowane urządzenia melioracyjne w sumie za około 180 tys. zł. Taki budżet powinien znacząco poprawić funkcjonowanie tych urządzeń w gminie. Z drugiej strony wzrosły dość znacznie ceny materiałów i paliwa, i to może przełożyć się na ilość remontów. Jednak Spółka Wodna ma rezerwę finansową i składki, z której póki co czerpie fundusze na wykonywane prace. Gdy to się skończy, to te prace konserwacyjne mogą ulec zahamowaniu. Wpływ na działania mają tu również warunki pogodowe oraz działalność rolników na polach związana z sezonem prac wiosennych.

– Nie każda spółka może sobie pozwolić na prowadzenie ciągłych prac w terenie przez cały rok mówi Waldemar Sarnowski, prezes zarządu, prosząc, by nie wywierać nacisków w zakresie pilnego zajmowania się zgłoszeniami, gdyż nie są one możliwe w szybkiej realizacji. Wszyscy muszą czekać w kolejce. Prace jednak są sukcesywnie wykonywane w miarę możliwości. Co prawda stan techniczny urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Kampinos jest w bardzo złym stanie, ale spółka nie wszystkie da radę naprawić. Priorytetem są te urządzenia, które są najbardziej zdewastowane. Jak zaznaczył prezes, ograniczono do maksimum wszystkie koszty biurowe i finansowe, by jak najwięcej było na prace modernizacyjne. Bieżący rok w związku z podwyżkami i inflacją będzie bardzo trudny, więc mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. A przede wszystkim dbać o wszystkie już wyremontowane urządzenia melioracyjne.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz