Marszałek da miliony na zabytki

Fot. Pixabay
Reklamy

Ruszył nabór wniosków do programu „Mazowsze dla zabytków”. O środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane można ubiegać się do 19 kwietnia. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10 mln zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało 30 zabytków z regionu warszawskiego.

­– Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu zyskały również nowe funkcje – stwierdził Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego, zachęcając do skorzystania z programu „Mazowsze dla zabytków”.

Tylko wpisane do rejestru

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, zaznacza, że program z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców posiadających zabytkowe obiekty, gdyż daje realne pieniądze na rewitalizację i remonty.

Po liczbie wniosków widać, że potrzeby są ogromne i nie brakuje tych, którym zależy na zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych, tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną – mówi Wiesław Raboszuk.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie całej pracy. Wyjątkiem jest dotacja na zabytek, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ponadto specjalne warunki są przyjmowane, gdy obiekt wymaga przeprowadzenia złożonych prac lub jego stan zachowania wymusza podjęcie szybkich prac, by uratować zabytek. Wtedy dotacja może sięgnąć 100 procent nakładów, czyli pokryć cały koszt remontu bądź modernizacji.

Cenne dla Mazowsza

Wsparcie z budżetu Mazowsza można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych.

Dzięki programowi dofinansowania zabytków w ubiegłym roku prace remontowe i konserwatorskie wykonano w blisko stu kościołach i klasztorach. Renowacji poddano budynki świątyń, jak i zabytki ruchome np. zabytkowe organy, drewnianą chrzcielnicę, konstrukcję podtrzymującą dzwon, a także ołtarze, ambony, nagrobki, rzeźby, figury świętych, pomniki, obrazy oraz ikony. W Warszawie i okolicznych powiatach remonty i renowacje zostały wykonane w 8 budynkach kościołów, 2 klasztorach, 2 plebaniach i w warszawskiej cerkwi. Odnowiono także organy, ołtarze, obrazy, figury świętych czy konstrukcję podtrzymującą dzwon.

Oprócz obiektów sakralnych na liście dofinansowanych zabytków znalazł się m.in. Pałac Zamoyskich w Warszawie oraz pałace w Szczawinie, Brwinowie, Skrzeszewach i Pruszkowie, a także kilka dworów oraz budynki w zespole dworsko-parkowym. Odrestaurowano również jeden z urzędów pocztowych, ratusz, zabytkową stajnię, a nawet młyn wodny. Wyremontowana została baszta i kaplica na wzgórzu zamkowym w Gostyninie. W subregionie radomskim odnowione zostały elementy elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego czy zabytkowy zespół pieców garncarskich. W regionie ostrołęckim remont objął m.in. linię kolei wąskotorowej na odcinku Czernice Borowe –Górki. 

Odrestaurowane dwory, pałace czy kościoły otrzymują po wykonaniu zadań certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” i są świadectwem wysokiej wartości artystycznej oraz wielkiej wagi kulturowej i historycznej.

Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia br. wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl). Co prawda nie jest to łatwy w realizacji program dla posiadaczy zabytków, ale daje szansę na to, że są pieniądze na lepsze zadbanie o posiadany zabytek – dom, młyn czy też kamienicę lub dworek. Na terenie powiatu sochaczewskiego kilku takich właścicieli już skorzystało z takiej możliwości i uratowali swe zabytkowe obiekty. Wszystkie inwestycje i restauracje są wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz