Kwalifikacja wojskowa dla powiatu sochaczewskiego rozpoczęta

W budynku Sochaczewskiego Centrum Kultury w Chodakowie przy ul. Chopina 101 prace rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska. W czwartek, 21 kwietnia br. wystartowała kwalifikacja wojskowa dla powiatu sochaczewskiego, otworzył ją Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku ppłk Wojciech Nawrocki, Bożena Samson członek Zarządu Powiatu oraz szef Wydziału Rekrutacji mjr Robert Wojciechowski.

Obowiązkowi stawienia się na nią w tym roku podlega  rocznik 2003, ale i mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Na terenie naszego powiatu kwalifikacja trwać będzie do 18 maja br.

Przypomnijmy. Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenie osób stawiających się do kwalifikacji do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP. Rozpoczyna się ona od zakładania ewidencji wojskowej, następnie przechodzi osoba badania lekarskie a kończy rozmową z przedstawicielem wojskowej komendy uzupełnień, który informuje o możliwości odbycia służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową, a po 14 dniach przenosi do rezerwy.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w piśmie. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innej daty stawiennictwa.

Warto zapamiętać, iż w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminy kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin:

miasto Sochaczew 21–29 kwietnia oraz 4 maja

gmina Sochaczew 4–6 maja

gmina Rybno 9 maja

gmina Nowa Sucha 9–10 maja

gmina Teresin 11–12 maja

gmina Iłów 13 maja

gmina Brochów 16 maja

gmina Młodzieszyn 16 –17 maja

kobiety 18 maja

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz