Finanse i plany

fot. UG Teresin
Reklamy

TERESIN Rada Gminy Teresin na nadzwyczajnej sesji 24 marca zajęła się głównie sprawami finansowymi i planami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego gminy we wsi Granice. Dokonano też korekty bieżącego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 Zmiany finansowe wynikały z otrzymanych dotacji i konieczności przesunięć w wydatkach inwestycyjnych. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Teresin uzyskała w sumie 148 208 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono limit zobowiązań o 1 017 926,08 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą realizującym przebudowę ul. Książęcej w Teresinie Gaju.

Ważną uchwałą była decyzja radnych o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego w przyszłym roku budżetowym. Od kilku lat w gminie nie jest ten fundusz tworzony osobno dla każdego sołectwa. Mieszkańcy godzą się z tym, gdyż prowadzona przez gminę polityka uwzględnia ich sugestie. W gminie realizowane są inwestycje, które zgłaszają na   spotkaniach z wójtem.

W gminie Teresin jest 28 sołectw, a wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiązałoby się z rozdrobnieniem środków budżetowych i ograniczeniem możliwości inwestycyjnych. Ma to też związek z inflacją oraz drastycznym wzrostem cen materiałów, paliwa, gazu. Prawie każdy przetarg kończy się potrzebą urealniania planu inwestycji, czyli zwiększeniem nakładów. Inną przyczyną jest sytuacja na Ukrainie, z którą wiąże się niepewność jutra, a co dopiero przyszłego roku – stwierdziła Agnieszka Rosa, skarbnik gminy.

Radni jednogłośnie przegłosowali też przystąpienie gminy do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Granice. Zmiana podyktowana była koniecznością uchwalenia planu dla obszaru, który obejmuje teren inwestycji gminnej – skweru publicznego. Pozostała część projektu planu została zmieniona w wyniku rozpatrzonych uwag. Po zmianach plan ponownie został wyłożony do publicznego wglądu i akceptacji społecznej. Następnie w wyniku przyjęcia sugestii mieszkańców plany zostały po korekcie trzeci raz wyłożone. W wyniku rozpatrzenia uwag zaistniała konieczność ponownego podzielenia obszaru opracowania, gdyż właścicielka jednej działki położonej w obrębie Granice nie wyraziła zgody na plan zagospodarowania na jej terenie. W związku z tym dokonano nowego podziału uwzględniającego uwagi właścicielki gruntu i te zmiany radni zaakceptowali.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz