Radni porozmawiają o uchodźcach

fot. Jerzy Szostak

Po raz kolejny radni zbiorą się na sesji rady miasta. Tym razem obrady zaplanowano na środę, 13 kwietnia. Pod obrady trafią dwa projekty uchwał i oba dotyczą pomocy, jakiej udziela miejski samorząd uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Pierwsza nich dotyczy wpisania do budżetu środków, jakie miasto otrzymało z Funduszu Pomocy. Chodzi o kwotę 2 059 766 zł. Środki te zostaną podzielone na dwa zadania. Pierwsze z nich to program Korpus Wsparcia Seniorów, który otrzyma 79 966 zł na zakup opasek bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że program adresowany jest do mieszkańców Sochaczewa w wieku powyżej 65 lat, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na stan zdrowia. Chodzi o osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej pomocy. A pomoc taką można osiągnąć poprzez dostęp do „opieki na odległość”. Służą temu m.in. opaski bezpieczeństwa połączone z systemem powiadamiania. Senior objęty programem otrzyma urządzenie zapinane na ręce, na którym znajduje się kilka przycisków. Zależnie od rodzaju potrzebnej pomocy użytkownik opaski uruchamia odpowiedni przycisk. Opaska może informować o upadku jej użytkownika, monitorować funkcje życiowe, np. puls, przypomina o przyjęciu leków, posiada także GPS, który ułatwia lokalizację seniora.

Z kolei pozostałe środki otrzymane z rządowego Funduszu Pomocy zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców, jak i osób, które się nimi opiekują. Burmistrz proponuje, aby 1,82 mln zł przeznaczyć na refundację kosztów ponoszonych przez osoby przyjmujące uciekinierów wojennych pod swój dach. Zgodnie z przepisami za pobyt i wyżywienie uchodźcy przysługuje zwrot wydatków w wysokości 40 zł dziennie. Z kolei 102 tys. zł samorząd zabezpieczy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – wnioski przyjmuje Centrum Usług Społecznych, a 50 tys. zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży odłożono 6,8 tys. zł.

Natomiast druga uchwała dotyczy działań, jakich miejski samorząd udzieli obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Sochaczewa. Samorząd zadba m.in. o przygotowanie miejsc tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie pomocy żywnościowej, środków czystości, higieny osobistej i innych niezbędnych produktów. Miasto deklaruje również, że zapewni w Urzędzie Miejskim obsługę w języku ukraińskim, dzieciom bezpłatny transport do szkół, a w punkcie informacyjnym będzie udzielało wyjaśnień na temat zasad pobytu, podjęcia zatrudnienia i innych urzędowych procedur.

Sesję jak zwykle zakończą zapytania, wolne wnioski radnych oraz sprawy różne. Dodajmy, że sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz