200 tysięcy na ekologiczne sprzątanie ulic

Fot. Pixabay
Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o wsparciu 178 projektów związanych z poprawą jakości powietrza w województwie. Łączna wartość dofinansowania to blisko 9 mln zł. Na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie, znalazł się Sochaczew z projektem zamiatania na mokro dróg miejskich.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” burmistrz złożył w marcu. Jak czytamy we wniosku, miasto planuje zamiatanie ulic na mokro z uwzględnieniem pasów jezdni oraz zatok autobusowych. Do tych prac zastosowane zostaną szczotki zamiatarki zraszane wodą.

Czyszczenie ulic na mokro odbywać się będzie w centrum miasta  dwa razy w miesiącu, w ciągu siedmiu miesięcy (szacowana długość ulic 24,4 km ), natomiast na pozostałych ulicach cztery razy w roku (szacowana długość ulic 98,6 km ). Woda do czyszczenia ulic będzie pozyskiwana m.in. z wybudowanych na terenie miasta dwóch zbiorników retencyjnych znajdujących się w Chodakowie i przy ul. Płockiej. Zadanie wykona Zakład Komunikacji Miejskiej, który do jego realizacji wykorzystywać będzie zamiatarkę, która jest na jego wyposażeniu. Szacowany koszt realizacji zadania to 404.000 zł, a w połowie koszty  robót pokryje dotacja.

Zamiatanie na mokro dróg miejskich, w szczególności zlokalizowanych w centrum miasta, pozwoli na zmniejszenie temperatury powietrza na danym obszarze, a przede wszystkim na ograniczeniu wtórnego pylenia co przyczyni się do zmniejszenia imisji pyłów zawieszonych. Wpłynie też na jakość powietrza na terenie miasta. W efekcie realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy mikroklimatu terenów zurbanizowanych, przeciwdziałając tzw. efektowi „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawi możliwości przewietrzania miasta.

Przypomnijmy, że dwa nowe zbiorniki gromadzące wody roztopowe i deszczówkę zbudowano w ramach projektu pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta”. Od początku zapowiadano, że zgromadzona w nich woda posłuży do podlewania zieleni miejskiej oraz mycia ulic.

Zbiorniki retencyjne były tylko częścią znacznie większego projektu składającego się z ośmiu elementów. W jego ramach, w 2019 roku zakupiono pojazd Citymaster do utrzymania zieleni miejskiej a przy ul. Parkowej zbudowano wylot odprowadzający do Utraty wody opadowe i roztopowe. W 2020 roku przy Parkowej powstał zbiornik retencyjny na deszczówkę o pojemności 578 m3. Następnie   zmodernizowano 1,1 km istniejącej sieci i dobudowano nową deszczówkę w ulicach Parkowej, Ogrodowej, Topolowej i Grunwaldzkiej. Potem ekipy przeszły na teren Chemitexu, gdzie ułożyły 1,8 km kanalizacji deszczowej w ul. Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej. Zadanie obejmowało także montaż studni rewizyjnych, rozbiórkę nieużywanej deszczówki i starej sieci wodociągowej.   Kolejnym krokiem było utwardzenie przepuszczającymi   wodę płytami ulic Chemicznej (380 m), Wiskozowej (400 m) i Włókienniczej (770 m), oraz ułożenie asfaltu na Topolowej. W ostatnim etapie, prowadzonym w 2021 roku, ułożono kilometr kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Łowickiej oraz zbudowano zbiornik retencyjny o pojemności 334 m3 na terenie pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody.

Na zadanie zabezpieczono łącznie 14,26 mln zł, ale większość tej kwoty – 9,86 mln – pokryła unijna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. By spiąć finansowanie, ratusz musiał wykazać się wkładem własnym (4,4 mln zł) i ponownie sięgnął po dotację, lecz tym razem z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ten sposób rząd dołożył do projektu 3,2 mln, a kasa miasta jedynie 1,2 mln. Po trzech latach prac miasto wyposażono w drogi, chodniki, zbiorniki retencyjne i sieć deszczową o wartości ponad 14 mln zł, wykładając z samorządowej kieszeni jedynie 8 proc. kosztów.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz