Zainwestują w rozwój kultury

fot.pixabay
Reklamy

W sytuacji kryzysu ekonomicznego kultura jest tą częścią działalność w kraju, która jest najmniej dotowana i pada najczęściej ofiarą cięć budżetowych. Tak też się dzieje na terenie powiatu sochaczewskiego, gdzie samorządy gminne mocno przycięły wydatki na działalność kulturalną, płace pracowników kultury oraz imprezy. Efekt inflacji odbija się teraz najmocniej na kulturze. Pojawienie się nowych programów promujących kulturę i jej rozwój, na szczeblu rządowym i lokalnym, jest zatem dobrym pomysłem na wzmocnienie tego sektora i doinwestowanie jej w trudnych czasach.

 Właśnie ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji programu NCK Kultura – Interwencje. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu w 2022 roku został zwiększony do kwoty 11,5 mln zł. Nabór trwa do 14 marca na maila – https://sop.nck.pl/site/login.

Uprawnione do składania wniosków są samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie takich projektów, jak organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, edukacyjno-animacyjnych wspomagających również online. Może to też być organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

W bieżącej edycji regulamin został rozszerzony o możliwość realizacji przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75 procent kosztów zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna to 150 tys. zł. Zadania w ramach tego programu mogą być realizowane od 25 kwietnia do 31 października.

Natomiast 3 840 000 zł rozdysponowane zostanie w programie dla instytucji kultury w tegorocznej edycji programu grantowego Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”. Zgłoszenia do programu do 14 marca.

Organizowany przez Muzeum program ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją wiedzy na temat ważnych wydarzeń dziejowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury, m.in. muzea, biblioteki, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Organizatorzy liczą na różnorodne i ciekawe pomysły, które zaangażują lokalną społeczność, szczególnie w małych miejscowościach.

Można ubiegać się o dofinansowanie takich projektów jak działania edukacyjno-animacyjne np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne, działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii, wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii oraz tworzenie stron i portali internetowych promujących historię.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 procent kosztów przedsięwzięcia oraz 70 tys. zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20 procent. Natomiast minimalna to 5 tys. zł.

Jest zatem szansa na propagowanie ciekawych i ambitnych zadań historycznych na terenie powiatu sochaczewskiego, a także w gminach. Trzeba tylko przygotować dobry wniosek.

Bogumiła Nowak

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz