Zaczyna się proces kwalifikacji wojskowej

fot. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 21 marca 2022 r. a czas jej trwania ustalono na okres od 4 kwietnia do 8 lipca. W tym roku obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegać będzie ok. 260 tys. osób. Zakłada się, że na zgłosi się też ok. 1 tys. ochotników. Na terenie naszego powiatu odbędzie się ona w terminie od 21 kwietnia do 18 maja br. w budynku Sochaczewskiego Centrum Kultury w Chodakowie przy ul. Chopina 101.

Przypomnijmy. Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenie osób stawiających się do kwalifikacji do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP. Rozpoczyna się ona od zakładania ewidencji wojskowej, następnie przechodzi osoba badania lekarskie a kończy rozmową z przedstawicielem wojskowej komendy uzupełnień, który informuje o możliwości odbycia służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową, a po 14 dniach przenosi do rezerwy.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

– mężczyźni urodzeni w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1998–2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w piśmie. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innej daty stawiennictwa.

Warto zapamiętać, iż w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga – obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin:

miasto Sochaczew 21–29 kwietnia oraz 4 maja

gmina Sochaczew 4–6 maja

gmina Rybno 9 maja

gmina Nowa Sucha 9–10 maja

gmina Teresin 11–12 maja

gmina Iłów 13 maja

gmina Brochów 16 maja

gmina Młodzieszyn 16 –17 maja

kobiety 18 maja

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz