Wszystko co potrzeba rodzinie

fot.pixabay
Reklamy

Od blisko czterech lat na terenie gminy Teresin rodziny wielodzietne, mające troje i więcej dzieci korzystają z wielu ulg finansowych w sektorze usług, sportu, rekreacji i kultury. Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+, bo taką przyjęto nazwę tej karty, została wprowadzona uchwałą Rady Gminy Teresin 31 października 2018 roku. Każda rodzina wielodzietna może z niej skorzystać. Tylko, w przypadku nabycia takich praw, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy, dokumentujący, że ma się liczne potomstwo na utrzymaniu.

Teresińska Karta Dużej Rodziny+ wydawana jest członkom rodzin wielodzietnych, w tym także rodzin zastępczych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Skorzystać mogą z niej rodziny z dziećmi uczącymi się do 25 roku życia w przypadku, gdy dane dziecko uczy się lub studiuje, na stałe zamieszkuje na terenie gminy Teresin. Ulga z karty przysługuje bez względu na ich dochód.

Ulgi duże i mniejsze

Teresińska Karta daje możliwość dostępu do oferty w większości przypadków aż 50 procent od obowiązujących cen. Taki rabat w kosztach przewidziany jest przy zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i Teresiński Ośrodek Kultury. Z 50 procent zniżki rodziny wielodzietne mogą z Teresińską Kartą Dużej Rodziny 3+ skorzystać przy wejściach na basen, przy wejściach na lodowisko, zarówno przy zakupie karnetów lub biletów jednorazowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Wielkim powodzeniem cieszą się i bardzo często wykorzystywane przez członków rodzin wielodzietnych są karnety i bilety w Centrum Kultury w Błoniu. Tam także, dzięki umowie Teresina z Gminą Błonie, posiadacze Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ mogą skorzystać ze stosowania 50-procentowej zniżki od obowiązujących cen biletów do kina.

Ponadto jest wiele ulg, rabatów i upustów oferowanych co roku przez stałych i nowych Partnerów Programu Tereińskiej Karty.

Jednak to, co najbardziej cieszy większość posiadaczy, to 10-złotowa zniżka w opłatach dla posiadaczy Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Dla każdego z dużej rodziny

– W przypadku dużej rodziny to odczuwalny upust, zarówno w ciągu miesiąca, jak i w roku – mówi jedna z mieszkanek gminy Teresin, matka piątki dzieci w wieku szkolnym.

Kartę wydaje wójt Gminy Teresin na podstawie złożonego wniosku na okres 12 miesięcy. Ważność Karty jest corocznie przedłużana po ponownym złożeniu wniosku. Wydawana jest ona równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, po weryfikacji wniosku, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia, wraz z kompletem dokumentów.

Każda karta zawiera numer, imię, nazwisko i datę wydania. Można z niej skorzystać tylko i wyłącznie łącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. W przypadku utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny można złożyć wniosek o duplikat z równoczesnym oświadczeniem o zagubieniu lub zniszczeniu dokumentu. Jednak lepiej pilnować swoich kart, gdyż są to dokumenty, które ktoś niepowołany może wykorzystać na naszą szkodę.

Bogumiła Nowak

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz