Składamy hołd Żołnierzom Wyklętym!

Cześć i Chwała Bohaterom!

Wieczna Pamięć Wszystkim Poległym!

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – głosi preambuła do ustawy na mocy której dzień 1 marca jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.

W święto 1 marca w hołdzie  dla Żołnierzy Wyklętych władze powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta, władze gminy Młodzieszyn, którą reprezentowała wójt Monika Pietrzyk wraz z przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Makowskim, który tego dnia przybył w imieniu wiceministra Macieja Małeckiego, burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim wraz z przedstawicielami wojska, Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18. pułku piechoty z jego prezesem Jakubem Wojewodą na czele oraz zgromadzeni mieszkańcy złożyli biało-czerwone kwiaty, zabrzmiał Polski hymn, przypomniano niezłomną historię i zapalono Światło Pamięci. Wszystko to w miejscu szczególnym na ziemi sochaczewskiej, w Witkowicach w gminie Młodzieszyn. Przy niewielkim, łączącym brzegi Bzury moście między Brochowem a Witkowicami w miejscu przeprawy oddziałów Wojska Polskiego przez dolną Bzurę we wrześniu 1939 roku. W miejscu, gdzie nad brzegiem rzeki wznosi się krzyż, na którego ramionach wyryte są daty 1939 i 2003. Obok ustawiono trzy pamiątkowe głazy opatrzone stosownymi tablicami. Przypominająca niewielki nagrobek płyta z wmurowaną płasko tablicą inskrypcyjną: „Miejsce przeprawy żołnierzy Armii Poznań i Pomorze w dniach 16-19.IX.1939. Żołnierze polegli we wrześniu 1939 na przeprawie w Witkowicach”… pod spodem wygrawerowane21 nazwisk. Tablica ku pamięci żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” poległych na przeprawie we wrześniu 1939 roku i poświęcona pamięci ppor. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, dowódcy kompanii przeciwpancernej II batalionu 62. Pułku Piechoty, który w walkach pod Witkowicami zniszczył 8 czołgów niemieckich (odsłonięta w 2009 r.).

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz