Rowy melioracyjne właścicieli

fot.pixabay
Reklamy

IŁÓW Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Iłów zobowiązała Jana Kraśniewskiego, wójta gminy, do przekazania stanowiska w sprawie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Zgodnie z prawem wodnym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej lub związku spółek, to do nich.

Jeśli obowiązek utrzymania urządzeń nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala w drodze decyzji szczegółowe i proporcjonalne do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów szczegółowe zakresy i terminy wykonania.

Jak zaznaczyła komisja, intensywne opady i duża ilość wody na polach wymuszają utrzymanie urządzeń wodnych w dobrym stanie. Wójt przekazał informację, publikując opinię komisji na stronie urzędu. W przypadku niestosowania się do rozwiązań z prawa wodnego, właścicielom gruntu grożą kary administracyjne.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz