Rada Powiatu solidarna z narodem Ukrainy

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się już stacjonarnie w urzędzie Starostwa, w czwartek, 10 marca radni przyjęli m.in. stanowisko wyrażające solidarność z narodem Ukrainy, jednocześnie potępiające działa Rosji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację, tak też się stało.

Po odczytaniu stanowiska i jego przyjęciu głos zabrała starosta Jolanta Gonta, która zwróciła się do mieszkańców, radnych, samorządowców, wolontariuszy – wszystkich, którzy okazali i nadal okazują uchodźcom dużo serca, uwagi a przede wszystkim otwierają się na wszelką pomoc, zapewniając nie tylko dach nad głową, ale też wyżywienie. Podziękowała im za życzliwość i wsparcie, za organizowane zbiórki i akcje pomocowe. Po krótce przedstawiła też zasady współpracy z wojewodą mazowieckim, urzędami gmin i miasta, wskazując przy tym na zadania, które realizuje obecnie samorząd powiatowy. – Sytuacja jest dynamiczna, na bieżące reagujemy na wszelkie nowe rozporządzenia i inne zalecenia. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z gminami, sztabami kryzysowymi. Monitorujemy oraz aktualizujemy bazę noclegową, znajdującą się w zasobach samorządów – mówiła J. Gonta.

 Pełna treść stanowiska poniżej:
Na podstawie  § 18 ust. 2 Statutu Powiatu Sochaczewskiego wprowadzonego uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/146/2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 poz. 3398 z późn zm.) ws. uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

W obliczu nieuzasadnionej brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Rada Powiatu w Sochaczewie wyraża stanowczy sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jednocześnie deklarujemy swoje wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, dla których nadszedł trudny czas wojny.

Jako Rada Powiatu w Sochaczewie wyrażamy nasze zdecydowane poparcie dla demokratycznych dążeń Narodu Ukraińskiego, opartych na niezbywalnych prawach człowieka oraz narodów do wolności i własnej państwowości.

Kategorycznie sprzeciwiamy się decyzjom agresora, dotyczących działań militarnych, mających na celu zajęcie terytorium Ukrainy i obalenie konstytucyjnych, leganie wybranych władz ukraińskich. Federacja Rosyjska w bezprecedensowy i niesprowokowany sposób pogwałciła integralność terytorialną naszego wschodniego sąsiada.

Bezwzględnie potępiamy agresywną politykę prowadzoną przez dyktatorskie rządy Władimira Putina, którego dziś świat z pełną stanowczością uznaje za mordercę i ludobójcę, działającego w bandycki, niehumanitarny sposób. Władze rosyjskie na czele z Władimirem Putinem ponoszą całkowitą winę za konflikt zbrojny, który z każdym dniem pociąga za sobą coraz więcej ofiar śmiertelnych, wśród których są cywile, w tym bezbronne dzieci.

Stanowczo sprzeciwiamy się reżimowi przywódcy Rosji, jego decyzjom i ludobójstwu mającemu miejsce na terytorium Ukrainy. Inwazja ta stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i niszczy suwerenność jednego z europejskich państw, naszego sąsiada, Ukrainy. To nie tylko zamach na demokratyczną Europę, ale i na cały wolny świat.

Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe bezwarunkowe zakończenie działań zbrojnych i zakończenie rozlewu krwi.

Rada Powiatu w Sochaczewie deklaruje wszelką możliwą pomoc uchodźcom i ofiarom bandyckiej polityki rosyjskiej.

Obywatele Ukrainy mają prawo dążyć do budowy nowoczesnego, europejskiego państwa
i samorządu. Zapewniamy o gotowości Ziemi Sochaczewskiej do udzielenia wsparcia i pomocy.

Całemu Narodowi Ukraińskiemu ślemy wyrazy solidarności i słowa otuchy. Życzymy, aby przetrwał ten trudny czas i aby odzyskał utracone poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Ukraina musi być wolnym, suwerennym i niepodległym państwem.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz