Powiatowe inwestycje drogowe z Polskiego Ładu

Reklamy

Modernizacja drogi Iłów – Załusków – Aleksandrów na odcinku ponad 5 km oraz pierwszy z etapów rozbudowy drogi Żdżarów – Rybno na odcinku ponad 400 m – to dwie kolejne inwestycje, które rozpoczyna sochaczewski powiat. Jednocześnie są to pierwsze zadania, które ruszają objęte niemalże w 100% dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W poniedziałek, 28 marca podpisano umowy z wykonawcą prac.

Jestem bardzo zadowolona, że rozpoczynają się te dwie inwestycje na powiatowych drogach. Jest to możliwe dzięki rządowemu wsparciu, w którego uzyskaniu pomógł nam minister Maciej Małecki, a któremu z tego miejsca serdecznie dziękuję za każdą pomoc w zdobyciu środków niezbędnych do realizacji kolejnych zadań, dotyczących inwestycji unowocześniających lokalną infrastrukturę drogową i nie tylko – mówiła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski podczas spotkania w siedzibie Starostwa. – Obie przedmiotowe drogi są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, nie spełniają obowiązujących warunków technicznych i nośności, co zakłóca spójność sieci drogowej na terenie powiatu. Dziś podpisujemy pierwszą umowę na inwestycje z dofinansowaniem, które otrzymaliśmy z pierwszej transzy Polskiego Ładu. Oprócz środków na te drogi, zostanie też przekazane ponad 4 mln zł na budowę nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Przypomnę też, że w ramach Polskiego Ładu otrzymamy ok. 4,3 mln zł celem informatyzacji w zakresie części medycznej sochaczewskiego szpitala powiatowego. Prowadzimy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania – dodała starosta.

Jeśli chodzi o prace drogowe, zrealizuje je firma Prima z Sochaczewa, która wygrała postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remonty odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu sochaczewskiego”. Koszt prac wynosi ponad 5,8 mln zł i tak, jak wspominaliśmy zostanie pokryty ze środków Polskiego Ładu. Stąd przy podpisywaniu umów obecny był poseł Maciej Małecki, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Obie drogi stanowią ważne ciągi komunikacyjne w naszym powiecie. Na ich remont mieszkańcy czekali wiele lat. Bardzo cieszę się, że możemy przystępować do tych inwestycji, realizowanych dzięki rządowemu wsparciu. To również przykład skutecznej współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości, samorządu powiatowego i poszczególnych gmin. Mam wielką satysfakcję, że inwestycje na terenie powiatu sochaczewskiego to są inwestycje blisko ludzi. Zadania, których efekty nasi mieszkańcy widzą w swoim codziennym życiu – lepsze drogi, kanalizacja, ważne budynki użyteczności publicznej. Jako poseł ziemi sochaczewskiej zabiegam i będę zabiegać, by do naszych samorządów trafiało jak najwięcej pieniędzy z rządowych programów i mam satysfakcję, bo te środki płyną tu największym strumieniem w historii i na tym się nie zakończy. Najważniejsze to poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i do tego stale będziemy dążyć – mówił podczas spotkania poseł Maciej Małecki.

Podpisy pod treścią umowy złożyli Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz Bogdan Głuchowski, prezes P.H.U. Prima, wykonawca inwestycji. Przy podpisaniu dokumentu obecni byli ponadto m.in.: Jan Kraśniewski – wójt gminy Iłów, Mirosław Orliński – wójt gminy Sochaczew, Bożena Samson – członek Zarządu Powiatu, a także radni powiatowi – Aneta Rozkosz i Sylwester Lewandowski.

W ramach umowy wyremontowany zostanie ponad 5 km odcinek drogi powiatowej Iłów – Załusków – Aleksandrów. Wykonane zostaną m.in.: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3, warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, nastąpi remont zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego, profilowanie oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, a także oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

Na terenie gminy Sochaczew rozbudowana zostanie droga powiatowa Żdżarów – Rybno. Będzie to pierwszy etap inwestycji na tym trakcie na odcinku ponad 400 m. Zakres robót jest dość obszerny i obejmie: usunięcie kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe), roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni i elementów drogowych, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery zabezpieczające ruch pieszych), roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawą), przebudowa rurociągu kablowego i kabli IDM, przebudowa kabli ziemnych OPL-SA, usunięcie kolizji urządzeń energetycznych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz