Nowe pieniądze dla gminy

Reklamy

Ostatni tydzień jest wyjątkowo korzystny dla gminy Rybno. Zyskała ona dwa dofinansowania. Pierwsze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Natomiast drugie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę i modernizację strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie i Cyprianach.

– Zarówno grant, jak i dofinansowanie do strażnic w Matyldowie i Cyprianach, to duże osiągnięcie dla gminy. Konkurs Cyfrowa Gmina to zyska dla nas, bo poprawi usługi i wzmocni cyberbezpieczeństwo gminy. Natomiast dotacja do strażnic OSP pozwoli na lepsze warunki pracy strażaków oraz unowocześnienie obiektów – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Wsparcie na bezpieczeństwo

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem projektu jest rozwój cyfrowy samorządów lokalnych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprze poprawę istniejących już usług i stanu bezpieczeństwa sieci internetowych.

Na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” samorząd w Rybnie otrzymał 104 070 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, na licencje niezbędne do realizacji e-usług, rozwijanie pracy i edukacji zdalnej. Również fundusz można wydać na edukację cyfrową dla samorządu terytorialnego w zakresie obsługi nabytego już sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także wzmocnienie jego systemów informatycznych. Grant pokrywa wszystkie koszty inwestycji w 100 procentach.

 Remizy będą jak nowe

Z kolei dofinansowania dla OSP Matyldów i Cypriany to kolejna dotacja na te placówki. Tym razem w wysokości 645 688,01 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – strażnica OSP w Matyldowie i Strażnica OSP w Cyprianach”. Zadanie to będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaplanowano w strażnicy OSP w Matyldowie dość szerokie prace remontowe. Przede wszystkim ocieplenie dachu nad garażem budynku, wycieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianę drzwi oraz okien zewnętrznych. Dodatkowo będzie też ocieplona podłoga na gruncie oraz wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem powietrznej pompy ciepła.

Również w OSP w Cyprianach projekt remontu obejmuje podobne zadania, a więc ocieplenie stropu poddasza, podłogi świetlicy, ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien zewnętrznych oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem powietrznej pompy ciepła. W obu strażnicach zostanie również wykonana fotowoltaika, która będzie wspomagała pompy ciepła. Budynki te zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli będą mieć łagodne podjazdy oraz odpowiednio urządzone toalety.

Wcześniej gmina Rybno na te strażnice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1 050 634,62 zł. Zatem łącznie na realizację przebudowy i modernizacji strażnic w Matyldowie i Cyprianach jest 1 696 322,63 zł.

Celem tych inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetleniowe, a także wzrost wytwarzania energii z OZE. Oba obiekty są użytkowane przez strażaków, jak również służą mieszkańcom, w tym m. in. świetlice. Dziękuję Adamowi Struzikowi, marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a także Adamowi Orlińskiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego za przekazanie środków finansowych gminie Rybno na te przedsięwzięcia. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy Rybno za przygotowanie bardzo dobrego wniosku, dzięki któremu mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie – podsumował Damian Jaworski.

Inwestycje ruszą jeszcze w tym roku po przeprowadzeniu przetargów oraz wybraniu wykonawcy.

 Bogumiła Nowak

Fot. UG Rybno

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz