Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy/Надання номерів PESEL громадянам України

Od 16 marca br. (środa) obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie tego państwa, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do urzędu gminy.

Co trzeba przygotować?

  • wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy (dostępne są 2 wzory wniosku: w języku ukraińskim i języku rosyjskim),
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarze 35 x 45 mm,
  • dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (np. paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców (nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka:

  • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
  • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.

 Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Aby uzyskać profil zaufany, należy mieć:

  • działający telefon komórkowy z numerem telefonu od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Wzory wniosków:

KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

Ustawa

Dodatkowe informacje na stronach:

www.gov.pl

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.

gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz