Krótko z sesji

Reklamy
Tak dla zmiany studium

W czasie ostatniej sesji (15.03) radni jednogłośnie zgodzili się na rozpoczęcie prac zmierzających do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, dokumentu nadrzędnego nad miejscowymi planami zagospodarowania. Mają one polegać na objęciu kilku działek o powierzchni 5,9 hektara, leżących naprzeciw zakładów chemicznych w Boryszewie, nowymi zapisami w studium. Dotychczas tereny te przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną, zieleń i korytarze ekologiczne, a mają być pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz handlowo-usługowej.

Pierwszy blok na polach
Druga uchwała, także przyjęta jednogłośnie, dotyczyła inwestycji mieszkaniowej na fragmentach działek położonych przy ulicy Olimpijskiej. Właściciel tych terenów chce startować z budową pierwszego bloku, a ponieważ skorzystał z tzw. specustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, konieczna była zgoda rady na projektowanie w tym miejscu ośmiokondygnacyjnego budynku. W uchwale wskazano, że znajdzie się w nim od 105 do 147 mieszkań o łącznej powierzchni od 6300 do 7700 m2, parter zostanie przeznaczony na obiekty handlowo – usługowe (od 200 do 400 m2), samochody będzie można parkować w parkingu podziemnym i naziemnym.

Prawie 200 tys. na bezdomniaki
Bez uwag i jednogłośnie zatwierdzono roczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na realizację którego w budżecie odłożono 195 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na współpracę ze schroniskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (131 tys. zł) usługi weterynaryjne (60 tys. zł) oraz zakup karmy dla wolno żyjących kotów.

Opaski dla seniorów
Uchwalono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Podobnie bez uwag przyjęto Korpus Wsparcia Seniorów, czyli program adresowany do osób starszych. Zakłada on m.in. wyposażenie grupy seniorów, mieszkających samotnie, w specjalne elektroniczne opaski pozwalające w sytuacji nagłego zagrożenia (np. upadku) wezwać pomoc.

Zadbamy o cmentarze
Wzorem poprzednich lat miasto przejmie od wojewody jego zadanie – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Sochaczewa. Zgoda rady na zawarcie stosownego porozumienia otwiera drogę do ubiegania się w urzędzie wojewódzkim o dotację na ten cel.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz