Korpus Wsparcia Seniorów

fot. archiwum

Sytuacja demograficzna w kraju pokazuje, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Zwiększa się średnia długość życia, a co za tym idzie, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym. Podobnie jest w Sochaczewie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej programów pomocowych jest kierowanych do osób starszych. Jednym z nich jest „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Ze statystyk prowadzonych przez miasto wynika, że seniorzy w wieku 65 Plus stanowią już 24 proc. mieszkańców miasta i liczba ta stale rośnie. W roku 2010 osób w wieku poprodukcyjnym było niecałe sześć tysięcy, w 2015 – prawie siedem tys., a w 2021 już 8000,  przy stale zmniejszającej się liczbie mieszkańców Sochaczewa.

W mieście istnieje infrastruktura i wiele projektów  dla osób starszych, m.in. Centrum Usług Społecznych, a w nim Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Klub Senior Plus, program „Wspieraj Seniora” oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Mimo to nadal widoczne jest zapotrzebowanie na programy służące wsparciu seniorów w wymiarze społecznym, psychologicznym, w ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także pomocy w czynnościach dnia codziennego. O takich potrzebach informują pracownicy socjalni, asystenci rodzin zatrudnieni w CUS, którzy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Do takiego stanu rzeczy walnie przyczyniła się pandemia. Seniorzy częściej chorują i to nie tylko na covid-19, rzadziej wychodzą z domu, wielu z nich straciło członków rodziny, którzy pomagali im w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego miasto zdecydowało się na rozpoczęcie programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jest on  adresowany do mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na stan zdrowia. Chodzi o osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej pomocy.

Na podstawie potrzeb zgłaszanych przez seniorów określone zostały dwie główne kategorie. Pierwsza dotyczy wsparcia w codziennym życiu i profilaktyki prozdrowotnej, m.in. poprzez ułatwienie dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym psychologicznej. Może to być np. pomoc w umówieniu wizyty, dowóz do lekarza czy na szczepienie, ale także wsparcie w takich czynnościach, jak dostarczanie zakupów, ciepłych posiłków, wykupienie recept, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – wyjaśnia Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. – Drugi obszar potrzeb dotyczy zwiększenia poczucia bezpieczeństwa seniorów. Można to osiągnąć poprzez dostęp do „opieki na odległość”. Służą temu np. opaski bezpieczeństwa połączone z systemem powiadamiania. Senior objęty programem otrzymuje urządzenie zapinane na ręce, na którym znajduje się kilka przycisków. Zależnie od rodzaju potrzebnej pomocy użytkownik opaski uruchamia odpowiedni przycisk – dodaje.

Opaska bezpieczeństwa może informować o upadku jej użytkownika, monitorować funkcje życiowe, np. puls, przypomina o przyjęciu leków, posiada także GPS, który ułatwia lokalizację seniora.

Jeśli radni zatwierdzą projekt, Centrum Usług Społecznych będzie go realizować do końca 2022 r. Środki na jego funkcjonowanie mają pochodzić z rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz