Konkurs na “Pieśń o Mazowszu”

fot.pixabay

MAZOWSZE Samorząd Województwa Mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni pełnoletni mieszkańcy województwa mazowieckiego.

 Zadaniem jest napisanie utworu, składającego się z maksymalnie trzech zwrotek i refrenu. Pieśń ma przybliżyć mocne strony regionu i pomóc w budowaniu tożsamości regionalnej mieszkańców Mazowsza. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa mazowieckiego. Uczestnik może przesłać tylko jedną autorską pracę poświęconą Mazowszu. Do udziału w tym konkursie zaprasza Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Czekamy na wyjątkowe autorskie prace, które nie tylko barwnie opowiedzą o naszym regionie, ale także zaktywizują Mazowszan. Chcemy, żeby ten utwór nas jednoczył, by wspólne wykonanie „Pieśni o Mazowszu” dawało wszystkim poczucie wspólnoty i dumy z tego, że jesteśmy mieszkańcami największego województwa w kraju. Do udziału w konkursie zachęcam zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Liczy się autorski pomysł i wizja naszej mazowieckiej wspólnoty – mówi marszałek.

Na konkurs należy nadsyłać autorskie, wcześniej niepublikowane i nie nagradzane teksty. Prace powinny być krótkie – do 800 znaków bez spacji. Komisja konkursowa premiować będzie utwory, które zwracają uwagę na bogatą historię regionu, centralne położenie, walory przyrodnicze oraz różnorodność kulturową. Wysoko oceniane będą teksty podkreślające najmocniejsze strony regionu , to jest nowoczesność, dynamiczny rozwój i atrakcyjność dla inwestorów oraz kładące nacisk na wartości takie jak poczucie wspólnoty, solidarność, tolerancja i otwartość.

Na zwycięzcę „Pieśni o Mazowszu” czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Komisja konkursowa może przyznać też wyróżnienia. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem RODO należy przesłać na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03 719 Warszawa lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Pieśń o Mazowszu”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia. Wszelkie pytania dotyczące konkursu pod adresem mailowym – konkurs.piesnoMazowszu@mazovia.pl .

Oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz