Kolejne stypendia dla najlepszych uczniów wręczone

Wręczono stypendia starosty sochaczewskiego za I semestr roku szkolnego 2021/2022 uczniom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat. Przyznano wyróżnienia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce. Najwyższa średnia to 5,27.

Od wielu lat systematycznie przybywa stypendystów starosty sochaczewskiego, co niezmiernie cieszy władze powiatu sochaczewskiego. We wszystkich naszych szkołach za każdy semestr przyznawane są wyróżnienia. Rolą stypendiów jest nagradzanie wysiłku młodych ludzi oraz motywowanie ich do uzyskiwania najwyższych wyników w nauce lub wybitnych osiągnięć w wybranej przez siebie dziedzinie, zgodnie z ugruntowanymi pasjami i zainteresowaniami. Stypendia są dla nich, dla ich rodzin oraz społeczności szkolnych powodem do dumy. Dzięki uzyskanemu wyróżnieniu młodzi ludzie czują się dowartościowani i mogą w pełni rozwijać swoje talenty. Stypendyści podnoszą też prestiż szkoły, z kolei szkoła pełni rolę wspierającą w zdobywaniu przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu przyszłej kariery zawodowej.

W Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie stypendium otrzymało 21 uczniów za wybitne wyniki w nauce.  Najwyższa osiągnięta średnia to 5.27. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie stypendium przyznano 8 uczniom z liceum i technikum za wybitne wyniki w nauce. Najwyższa średnia w tej szkole wynosiła za I semestr 5,14. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie wyróżnienia starosty otrzymało 5 uczniów z liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Najwyższa średnia w tej szkole wyniosła 5,00. Trzy stypendia przyznano uczniom z liceum i technikum w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza. Tu natomiast najwyższa średnia wyniosła 5,00. Po jednym stypendium otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Starosta podpisując dyplomy przyznała, że jest dumna z osiągnięć młodzieży. – Składam najszczersze gratulacje i życzenia naszym stypendystom, życząc im dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie stypendium będzie dla uczniów zachętą do dalszej pracy. Dzięki zdobytej przez młodzież wiedzy i umiejętności z przyjemnością mogę przyznawać takie właśnie nagrody. Wszystkim wyróżnionym w imieniu Zarządu Powiatu gratuluję wyników i życzę zrealizowania życiowych marzeń związanych z dalszą nauką – mówiła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

foto: ZS RCKU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz