Kolejne miliony na inwestycje

Radni na ostatniej sesji rady miejskiej dokonali istotnych zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przede wszystkim o 4,6 mln zł radni zwiększyli planowane wydatki na inwestycje, jakie znajdują się w katalogu zadań do przeprowadzenia w 2022 roku.

Więcej pieniędzy na remonty w szkołach i przedszkolach, więcej na drogi i poprawę bezpieczeństwa pieszych. To główne zmiany w tegorocznym planie dochodów i wydatków miasta zaproponowane radzie przez burmistrza Piotra Osieckiego.

Z pomocą ministra

Do WPF wprowadzono plan termomodernizacji obiektów publicznych – sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej i łącznika oraz budynku administracyjno-szatniowego Szkoły Podstawowej nr 7, a także termomodernizacji Urzędu Miejskiego polegającej m.in. na wykonaniu docieplenia i nowej elewacji. Zadanie ma wartość 5 500 000 zł i będzie prowadzone w latach 2022 – 3 025 000 zł, a w 2023 roku będzie to kwota 2 475 000 zł. Większość środków pochodzi z dotacji, jakie miejski samorząd otrzymał z Polskiego Ładu i pokryją one ok. 90 procent kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Do budżetu wpisano także rozbudowę ulicy Dewajts, kwota – 2 282 484 zł, która docelowo ma stanowić jedną z dróg dojazdowych do nowego mostu na Bzurze. Jak już informowaliśmy, konieczne jest jej poszerzenie, bo obecna ma od 3,5 do 6 metrów szerokości, a docelowa ma mieć dwa pasy jezdni po trzy metry każdy, dwumetrową ścieżkę rowerową, półtorametrowy chodnik, pobocze oraz rów na wody roztopowe i deszczowe. Zadanie wesprze dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1,33 mln zł. Wydatnej pomocy w uzyskaniu obydwu dotacji udzielił naszemu samorządowi wiceminister Aktywów Państwowych, poseł Maciej Małecki.

Razem łatwiej

Po 110 000 zł rada przeznaczyła na opracowanie projektów budowy ścieżki rowerowej w ul. 15 Sierpnia, na odcinku od Kościńskiego do granic miasta, oraz dokumentacji opisującej zakres przebudowy Al. 600-lecia na odcinku od Staszica do torów kolejki wąskotorowej (chodniki, wymiana asfaltu, ścieżka rowerowa). Obydwie, to drogi marszałka podlegające MZDW, dlatego ratusz zapłaci za opracowania, a potem przekaże je zarządowi dróg wojewódzkich. Na wniosek burmistrza radni dodatkowo wydzielili 50 000 zł na opracowanie projektu budowy oświetlenia na wspomnianym odcinku Alei 600-lecia. W rozmowy na temat tych trzech inwestycji mocno zaangażował się wiceprzewodniczący sejmiku, radny Adam Orliński.

Dwie kolejne ważne decyzje dotyczyły obiektów szkolnych. Na ułożenie nowego dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 wydzielono 750 000 zł. O 50 000 zł do 400 000 zł zwiększono planowane wydatki na przebudowę dachu Przedszkola nr 4. Listę tegorocznych inwestycji poszerzono też o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w rejonie ulic: Sochaczewskiego, Polnej i Świerkowej – koszt inwestycji 40 000 zł, oraz zakup i montaż wiaty osobowo-rowerowej na przystanek znajdujący się w okolicy firmy Energop, co ma kosztować 20 000 zł.

Opozycja nie poprze

Już na początku dyskusji niepozostawiające żadnych wątpliwości stanowisko klubów Bezpartyjnych Samorządowców i Koalicji dla Sochaczewa odczytała radna Jolanta Kulpa-Szczepaniak. Wynikało z niego, że przez niepewną sytuację gospodarczą w kraju, zmiany w prawie powodujące spadek dochodów samorządów, inflację, zmuszającą Radę Polityki Pieniężnej do podnoszenia stóp procentowych kredytów, kluby nie zagłosują „za”. I tak się stało. W dwóch głosowaniach, nad budżetem i WPF, radni Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy: Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Marek Gołkowski, Adam Kloch, Zofia Denisiewicz, Jolanta Kulpa-Szczepaniak oraz jedyny radny PO Jacek Krzemiński – nie poparli proponowanych zmian.

Za ich wprowadzeniem zagłosowali radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Tym razem na tak

Kilka minut później konsekwencją zmian w planie inwestycyjnym było przyjęcie dwóch uchwał o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. Tym razem, oprócz radnych PiS i Forum, „za” przeznaczeniem 110 tys. na opracowanie projektu przebudowy al. 600-lecia oraz 110 tys. na projekt budowy ścieżki rowerowej w ul. 15 Sierpnia zagłosowali wszyscy radni uczestniczący w sesji.

– W czasie sesji niemal o połowę zwiększyliśmy tegoroczne wydatki inwestycyjne miasta, nie sięgając po żaden kredyt, a mimo to opozycja nie była w stanie poprzeć tych propozycji. Jest to dla mnie niezrozumiałe działanie. Gdyby większość radnych zachowała się jak Bezpartyjni Samorządowcy i Koalicja dla Sochaczewa, musiałbym oddać prawie 5 mln dotacji pozyskanej na remonty szkół podstawowych nr 1 i 7, oraz pieniądze pozyskane na przebudowę ulicy Dewajtis. Marszałkowi Struzikowi musiałbym powiedzieć, że radni Sochaczewa nie chcą remontu alei 600-lecia ani ścieżki rowerowej przy ul. 15 Sierpnia. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 dowiedziałaby się, że nie będzie nowego dachu sali gimnastycznej, ani wymiany dachu przedszkola nr 4. Na szczęście te wszystkie projekty weszły do budżetu, staną się faktem dzięki głosom radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, za co chcę im serdecznie podziękować – mówił Piotr Osiecki Burmistrz Sochaczewa

UM Sochaczew/opr. Jerzy Szostak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz