Gmina czeka na wnioski

fot. pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Ma to związek z przystąpieniem gminy do Programu „Opieka wytchnieniowa” w edycji tegorocznej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie, proszone są o zgłoszenia do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej do 25 marca. Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby te będą mogły przeznaczyć sobie trochę czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w sytuacji gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, na przykład z powodu choroby.

Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi w formie pobytu dziennego. Dotyczy on członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czasowa pomoc świadczona będzie nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Jednak warto wiedzieć, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki, gdyż ilość osób, którym zostaną przyznane usługi, jest ograniczona. Program będzie realizowany do 31 grudnia. Całkowity jego koszt w gminie Sochaczew to 78 336 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego pokrywa w 100 procentach ten program. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontakt z Sylwią Szydzińską – GOPS Sochaczew (46) 864 26 35.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz