Gdzie możemy wyrobić paszport – na pewno nie w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

fot. podgladowe
Reklamy

W ostatnim czasie biura paszportowe w całej Polsce są bardziej oblężone niż zazwyczaj, szczególnie od końca lutego 2022. Napięta sytuacja na Ukrainie przypomniała wielu osobom o tym, że warto mieć ważny paszport w szufladzie.

Codziennie do urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dzwonią mieszkańcy z zapytaniem o jego wyrobienie. Informujemy, iż od 2013 roku na terenie naszego powiatu nie ma możliwości wyrobienia paszportu ani jego odbioru. Obecnie klient sam wybiera organ spośród dostępnych, w którym będzie się ubiegać o wydanie dokumentu. Podpowiadamy, gdzie najbliżej takowy dokument wyrobić.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców wyrobieniem paszportu, informujemy, że wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w województwie mazowieckim czy pobliskim np. województwie łódzkim, a nawet w całym kraju. Nie obowiązuje rejonizacja.

W niektórych placówkach osoby chcące wyrobić paszport lub przedłużyć jego ważność, muszą przygotować się nawet na kilkugodzinne oczekiwanie. W większości biur paszportowych możliwe jest zarezerwowanie sobie terminu w kolejce przez Internet. Pracownicy urzędów apelują, żeby osoby, które nie mają pilnej potrzeby wyrobienia paszportu, odłożyły wizytę w urzędzie na za tydzień lub dwa, gdy będzie już spokojniej.

Obecnie obowiązujące prawo gwarantuje otrzymanie paszportu w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Wydanie dokumentu można przyspieszyć tylko w uzasadnionych przypadkach. Sytuacje takie muszą być udokumentowane. Sposobem na szybsze jego uzyskanie jest również wyrobienie paszportu tymczasowego o krótszym terminie ważności. Jego wydanie zajmuje mniej czasu, ale do jego wyrobienia trzeba mieć poważny powód np. choroba, pogrzeb bliskiej osoby lub tymczasowa niemożność pobrania odcisków palców. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie kraje respektują paszporty tymczasowe. Informacja o terminie ważności zapisana jest w dokumencie i wynosi nie dłużej niż 12 miesięcy. Po złożeniu wniosku, paszport będzie wyrobiony najszybciej jak to możliwe, nawet w ciągu kilku dni.

Poniżej wybrane punkty paszportowe, położone najbliżej powiatu sochaczewskiego:

 Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, pok. 12  faks. 22 733 73 16

Godziny otwarcia: pn. 9:00-16:30, wt.- pt. 8:00 – 15:30

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus

w poniedziałki w godz. 10:00 – 17:30, wt. – pt. 8:00 – 15:30

– https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ – możliwość internetowej rezerwacji kolejki do złożenia wniosku paszportowego

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany

pn. 10:00 – 17:30, wt. – pt. 8:00 – 15:30

– https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ – możliwość internetowej rezerwacji kolejki do złożenia wniosku paszportowego

Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

tel.: 738 14 82, 22 738 14 97

 Terenowy Punkt Paszportowy w Skierniewicach,

ul. Jagiellońska 29

tel.: 46 833 27 83

Delegatura MUW w Płocku,

ul. Kolegialna 15, wejście od ul. 11 Maja, tel.: 24 235 11 15, pn. 10.00-17.30, wt-pt. 8.00-15.30

Ponadto warto zadzwonić:

Infolinia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

tel.: 222 500 119

Infolinia paszportowa: tel.: 22 695 73 88

Infolinia automatyczna czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Sprawy paszportowe po wybraniu tonowo numeru „4″
Połączenie z konsultantem możliwe jest po wybraniu tonowo numeru „9″
Godziny pracy konsultantów:  pon. 10.00 – 17.30, wt. – pt. 8.00-15.30

Informacje podstawowe

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

– wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

– wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Paszport ważny jest:

– paszport biometryczny przez 10 lat od daty jego wydania;

– paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania;

– paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Istotne jest, że utrata ważności paszportu uprawnia nadal jego posiadacza do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o dokumentach paszportowych, podpisana przez Prezydenta 1 lutego 2022 r., wprowadza m.in. możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport. Nowe przepisy częściowo wejdą w życie 27 marca 2022 r. Nie będzie już potrzeby wypełniania papierowego wniosku o paszport, wniosek zostanie wygenerowany przez urzędnika bezpośrednio w nowo utworzonym Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Obywatel złoży swój podpis na dedykowanym urządzeniu do pobierania cyfrowego podpisu.

Nowa ustawa o dokumentach paszportowych uchyla poprzednią z 2006 r. Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe e-usługi, czyli np. możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport, możliwość sprawdzenia ważności paszportu oraz możliwość unieważnienia paszportu po jego utracie. Wniosek paszportowy zostanie wygenerowany przez urzędnika na podstawie danych podanych przez obywatela. Następnie osoba składająca wniosek o paszport, złoży podpis cyfrowy za pośrednictwem urządzenia, które umożliwia odwzorowanie ręcznego podpisu. Taki podpis będzie równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz