Emigrują razem z ludźmi

fot.pixabay

Uciekając z terenów działań wojennych, właściciele zwierząt nie chcą w większości zostawiać ich na pastwę losu. Zabierają swoje przerażone czworonogi ze sobą. Jedynym wyjściem z sytuacji jest zalegalizowanie pobytu na terenie Unii Europejskiej. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

 Wytyczne dotyczące przewożenia zwierząt przez polską granicę przez osoby nieposiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych, dotyczą głównie psów, kotów i fretek. Celem przyjętych rozwiązań jest zmniejszenie ryzyka wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych. W szczególności dotyczy to wirusa wścieklizny.

Trzy warunki do spełnienia

W sytuacji masowego napływu osób z terenu działań wojennych ze zwierzętami chodzi o zminimalizowanie ich przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania się przez granicę zewnętrzną UE. Zgodnie z wytycznymi GLW w sytuacji wyższej konieczności zwierzęta mogą przewozić obywatele Unii Europejskiej, Ukrainy oraz państw trzecich po spełnieniu wszystkich wymogów unijnych. A są to prawidłowe oznakowanie za pomocą mikroczipa, ważny dokument o szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz aktualne wyniki badania serologicznego w kierunku przeciwciał na wściekliznę. Na koniec zwierzę musi posiadać ważny paszport wydany w jednym z krajów UE, zgodny ze wzorem określonym w prawie unijnym. W obecnej sytuacji dopuszczany jest warunek niespełnienia wymogów unijnych. Odstępstwa od wymagań są dla psów, kotów i fretek z uwagi na sytuację nadzwyczajną.

Zwierzęta w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Minimalnym wymogiem, kiedy zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE, jest oznakowanie mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania się.

Musi być też możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia, tzn. powiązania szczepienia z oznakowaniem. Kontroli tego wymogu dokonują funkcjonariusze celno-skarbowi.

– W celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym nadzorem, każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań, zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, załącznika do procedury. Informacja dotycząca przemieszczenia zwierzęcia zawarta w oświadczeniu przekazywana jest do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – informuje Główny Lekarz Weterynarii.

Czipowanie i badania

Na terenach powiatów lekarze weterynarii obejmują zwierzęta izolacją oraz nadzorują wykonanie czynności warunkujących spełnienie wymagań przez zwierzę. Są to czipowania, szczepienia, a także pobranie krwi do badań serologicznych. Po uzyskaniu wyniku badania, że zwierzę posiada poziom przeciwciał o nabytej odporności na wściekliznę, zostaje ono zwolnione z izolacji i wydane dokumenty potwierdzają spełnienie wymogów.

W sytuacji, kiedy podróżny nie jest w stanie wskazać adresu miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, lekarz weterynarii dokonuje oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia w miejscu tymczasowego pobytu po przekroczeniu granicy. Koszty z tym związane są pokrywane z budżetu państwa. Osobne procedury są podejmowane przy zwierzętach poniżej 12 tygodnia życia. Jednak w przypadku wykrycia nielegalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem przez jego właściciela lub opiekuna, powiadamia się o tym powiatowego lekarza weterynarii, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem – to jest umieszczeniu go w schronisku lub azylu dla zwierząt, a w ostateczności o jego eutanazji.

Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące, czyli gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce – z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt, są czasowo zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. Jeśli jednak będą to jakieś gatunki objęte ograniczeniami z uwagi na Konwencję Waszyngtońską CITES, decyzję o wydaniu zezwolenia pozdejmuje Krajowa Administracja Skarbowa.

W przypadku podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nieposiadających kompletu dokumentów przewozowych, osoby te powinny zapoznać się z warunkami przejazdu dotyczącymi krajów członkowskich UE. Każdy ma inne uwarunkowania dotyczące przewozów w okolicznościach specjalnych.

Danych tych najlepiej szukać na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-wjazd-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-dane-kontaktowe-krajow-ue-

Jak zaznacza GLW, należy się bezwzględnie stosować do tych wytycznych, gdyż jest to w naszym interesie, by nie doszło do jakichkolwiek chorób odzwierzęcych w obecnej sytuacji dużych migracji.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz