Dyrekcja zmienia ustalenia

fot.podglądowe, pixabay
Reklamy

Wbrew wcześniejszym ustaleniom trasa S 50, która połączy północ Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym mającym powstać w Baranowie, nie będzie przebiegała na wschód od Sochaczewa. Zostanie ona wybudowana po zachodniej stronie miasta. W korytarzu, w którym ma przebiegać również linia szybkich pociągów łączących CPK z Gdańskiem.

W połowie lutego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty, jakie wpłynęły na ogłoszony przez nią przetarg dotyczący opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 i S50. W przypadku tej drugiej trasy, która ma przebiegać przez powiat sochaczewski i stanowić drogę dojazdową do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz tworzyć tzw. dużą obwodnicę Warszawy, wpłynęło osiem ofert. Na realizację zadania zwycięzca będzie miał 44 miesiące, w tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac jest przewidywane na 2026 r.

Zielony wariant

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wbrew wcześniejszym ustaleniom GDDKiA z władzami miasta, jak i samorządów z terenu naszego powiatu, przebieg trasy szybkiego ruchu przez powiat sochaczewski będzie miał inną lokalizację niż uzgodniono. Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku jako najbardziej optymistyczny wariant wybrano tzw. wariant zielony. Według niego nowa „50” byłaby rozbudowana do parametrów trasy szybkiego ruchu, obchodziłaby Sochaczew od wschodu i za Młodzieszynem ponownie wchodziła w ślad obecnej trasy nr 50. Wstępnie przyjęto, że między Wiskitkami a Wyszogrodem powstanie pięć węzłów pozwalających kierowcom wjechać na przyszłą ekspresówkę. Na wysokości Sochaczewa wskazano dwa węzły – na przecięciu „pięćdziesiątki” z trasą nr 92 (między miejscowościami Kożuszki-Parcel a Chrzczany, oraz styku z drogą nr 580 prowadzącą z Sochaczewa przez Leszno do stolicy. Dodajmy, że w tym wariancie przebieg S50 pokrywa się częściowo z planowaną przez samorząd Mazowsza północną obwodnicą Sochaczewa i Żelazowej Woli. A ta ma za zadanie wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy, odbywający się drogą wojewódzką nr 580. Dodajmy, że na zaprezentowanych mapach jej trasa jest niemal identyczna z zaproponowanym przez miejski samorząd przebiegiem linii kolejowej dużych prędkości. W takiej wersji kolej i trasa szybkiego ruchu poprowadzone byłyby w jednym śladzie. Tym samym w minimalnym stopniu ingerują w tkankę miasta oraz tereny zabudowane w gminach Młodzieszyn, Brochów oraz Sochaczew. Podkreślali to także autorzy wariantów korytarzy drogowych.

Złamane ustalenia

Okazuje się jednak, że tamte ustalenia są już nieaktualne. Zarówno jeżeli chodzi o przebieg linii kolejowej, jak i trasy S 50. Jak już informowaliśmy, wszystko wskazuje na to, że linia kolejowa będzie pobiegała po zachodniej stronie Sochaczewa, czyli przez teren gmin Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Młodzieszyn, lub Iłów. Tym samym biegłaby w korytarzu, w którym zostanie wybudowana nowa trasa szybkiego ruchu łącząca Trójmiasto z CPK i będącą jednocześnie nową obwodnicą Warszawy. Tak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej GDDKiA.

Wynika z nich, że S50 będzie przebiegała w następującym sposób. Na odcinku od skrzyżowania z planowaną trasą szybkiego ruchu S10 do DK92, czyli drogi z Sochaczewa do Warszawy, zostanie zlokalizowana na obszarze gmin: Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. I jak zaznacza GDDKiA – „Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej”.

Z kolei drugi odcinek S50 od DK92 do S7 zostanie wybudowany na terenie powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. I jak informuje GDDKiA, na terenie naszego powiatu będzie przebiegał przez Sochaczew, gminę Sochaczew, gminę Nowa Sucha oraz gminę Teresin. Według Generalnej Dyrekcji: „Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos – Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej”.

Tym samym GDDKiA potwierdziła nasze informacje z 2020 roku, kiedy to informowaliśmy o takim właśnie przebiegu nowej 50. Dodając przy tym, co potwierdzają również plany, że trasa na odcinku od Sochaczewa do CPK i dalej do S7 miałaby parametry autostrady.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz