Ви біженець з України? Знайдіть допомогу тут

Uchodźca z Ukrainy to osoba posiadająca zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcinek stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wskazywanie miejsc pobytu uchodźcom przybywającym na teren powiatu sochaczewskiego, w tym do miasta Sochaczew – Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie). – Całodobowy nr telefonu 46 864 18 78

Osoby, które zadzwonią pod numer telefonu 46 864 18 78 uzyskają tylko i wyłącznie informację na temat dostępnej bazy miejsc zakwaterowania uchodźców na terenie naszego powiatu. Dotyczy to miejsc pobytu wskazanych przez samorządy gmin i miasta Sochaczew (własne zasoby lokalowe), nie zaś zakwaterowań prywatnych.

Starostwo Powiatowe dla sprawnej wymiany informacji utworzyło specjalny adres e-mail pomagamyukrainie@powiatsochaczew.pl, na który można kierować oferowaną pomoc z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Sochaczewie

Pomoc psychologiczna i społeczna udzielana jest przez Centrum Usług Społecznych, tel. 46 863-14-81 (lub 82), Zofia Berent, tel. 600-225-270, zofia.berent@cussochaczew.pl

Zbiórka darów dla uchodźców przebywających na terenie miasta. Punkt zbiórki i wydawania darów mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej 4a. Koordynator Adrian Kamiński, tel. 504-389-587, adrian.kaminski@sdssochaczew.pl

Edukacja. Informacje o zasadach zapisywania dzieci do placówek edukacyjnych – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, Danuta Szewczyk-Kozłowska, tel. 503-470-155, d.kozlowska@mze.edu.pl

Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 2, tel. 509-740-025

Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9, tel. 46 862-41-70

Miejskie Przedszkole nr 4, ul. 15 Sierpnia 50, tel. 46 863-09-20 (prowadzi oddziały integracyjne)

Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4, tel. 46 863-26-43

Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, tel. 46 862-33-80

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 7, tel. 46 862-24-49

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 15 Sierpnia 44, tel. 46 862-22-76

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5, tel. 46 862-24-61

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Staszica 25, tel. 46 862-21-08 (prowadzi oddziały integracyjne)

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 106, tel. 46 862-81-01 (prowadzi oddziały integracyjne)

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Chopina 99, tel. 46 863-37-77

Zajęcia kulturalne dla dzieci prowadzone w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Sochaczewskim Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej – Joanna Niewiadomska-Kocik, tel. 501-666-884, joanna.niewiadomska-kocik@sochaczew.pl

Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, wsparcie udzielane uchodźcom przez stowarzyszenia, fundacje oraz wolontariuszy – Agata Kalińska tel. 721-661-888, agata.kalinska@sochaczew.pl

Sprawy obywatelskie – Urząd Stanu Cywilnego, Monika Chudoba, – tel. 46 862 23 02 w. 378, usc@sochaczew.pl

Pośrednictwo pracy – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kusocińskiego 11, tel. 46 862-24-24 wewnętrzny 238

Pomoc medyczna. W zagrożeniu życia telefon 999 lub 112.

Od poniedziałku do piątku czynne są przychodnie lekarskie na terenie miasta:

Przychodnia „Galen”, ul. Chopina 168, 46 863-33-73, nzozgalen@gmail.com

Przychodnia Rodzinna, ul. Chodakowska 8,  46 863-32-23; nzozpawelnowak@wp.pl

Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Fabryczna 1E, 46 863-13-14, dkrzeminsk7@wp.p

„Medi-Lux”, ul. Dąbrowskiego 1, 46 862-25-28, medilux@vp.pl

„Kasztanki”, ul. Dąbrowskiego 1, 46 862-20-55, nzoz-kasztanki@wp.pl

„Almed”, ul. Żeromskiego 41a, 46 862-45-44, recepcja.almed@wp.pl

„Mój Lekarz”, ul. Żeromskiego 39a, 46 862-67-32, przychodnia@moj-lekarz.com (rozmawiamy po ukraińsku, 509-204-761)

„Mój Lekarz”, ul. Dywizjonu 303 nr 5, 46 862-12-28 (rozmawiamy po ukraińsku, 509-204-761)

„Medicamed”, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 3A, 46 880-59-59, medicamed2@medicamed.pl

Przychodnia w Szpitalu Powiatowym, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 46 864-95-02, kancelaria@szpitalsochaczew.pl

Nagłe przypadki, nocna pomoc lekarska – Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, tel. 864-95-00

Miejski punkt informacyjny w sprawie uchodźców prowadzą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM. W godzinach 8.00 – 16.00 informacji udzielają: Mirosław Grzybowski, tel. 660-038-101, miroslaw.grzybowski@sochaczew.pl oraz Joanna Kamińska, tel. 725-882-555, joanna.kaminska@sochaczew.pl. W godzinach 16.00 – 8.00 oraz w dni wolne od pracy można dzwonić pod całodobowy interwencyjny numer urzędu miejskiego – 46 862 36 82.

 

 

Ви біженець з України? Тут можете знайти допомогу

Біженцем з України є особа, яка має в проїзному документі посвідчення Прикордонної служби Республіки Польща або частину штампа Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує її законне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 р. у зв’язку з зі збройним конфліктом на території України.

Визначення місця перебування біженців, які прибули до Сохачевського повіту (району), у тому числі до міста Сохачева – Повітова група з управління кризою (повітове староство в Сохачеві). Цілодобовий тел. 46 864-18-78.

Люди, які зателефонують за номером 46 864 18 78, отримають лише інформацію про наявну базу розміщення біженців у нашому повіті. Це стосується місць проживання, зазначених органами місцевого самоврядування ґмін та міста Сохачева (власне приміщення), а не приватних будинків.

Для ефективного обміну інформацією Повітове староство створило спеціальну електронну адресу: pomogamyukrainie@powiatsochaczew.pl, на яку можна надіслати запропоновану допомогу за контактним номером телефону.

Допомога біженцям з України в Сохачеві

Психологічну та соціальну допомогу надає Центр соціальних служб, тел. 46 863-14-81 (або 82), Zofia Berent (Зофія Берент), тел. 600-225-270, zofia.berent@cussochaczew.pl

Збір речей для біженців, які перебувають у місті. Пункт збору та розподілу знаходиться в Екологічному Будинку Самодопомоги (Środowiskowym Domu Samopomocy) за адресою вул. Замкова 4а. (ul. Zamkowa 4a) Координатор Адріан Камінський (Adrian Kamiński), тел. 504-389-587, adrian.kaminski@sdssochaczew.pl

Освіта. Інформація про правила зарахування дітей до навчальних закладів – Муніципальна господарсько-адміністративна група (Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny), Данута Шевчик-Козловська, тел.503-470-155, d.kozlowska@mze.edu.pl

Міський дитячий садок №1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 2, tel. 509-740-025

Міський дитячий садок № 3, ul. Poprzeczna 9, tel. 46 862-41-70

Міський дитячий садок № 4, ul. 15 Sierpnia 50, tel. 46 863-09-20 (керує відділами інтеграції)

Міський дитячий садок №6, ul. Chodakowska 4, tel. 46 863-26-43

Міський дитячий садок №7, ul. Żwirki i Wigury 15, tel. 46 862-33-80

Початкова школа №1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 7, tel. 46 862-24-49

Початкова школа №2, вул. 15 серпня 44, тел. 46 862-22-76

Початкова школа №3, вул. Ryszarda Kaczorowskiego 5, тел. 46 862-24-61

Початкова школа №4, ul. Staszica 25, tel. 46 862-21-08 (керує відділами інтеграції)

Початкова школа №6, ul. Staszica 106, tel. 46 862-81-01 (керує відділами інтеграції)

Початкова школа №7, ul. Chopina 99, tel. 46 863-37-77

Культурні заходи для дітей проводяться в Музеї Сохачевської землі та на полі Бзурської битви, Сохачевському культурному центрі та Міській публічній бібліотеці – Йоанна Невядомська-Коцик (Joanna Niewiadomska-Kocik), тел. 501-666-884, joanna.niewiadomska-kocik@sochaczew

Спортивні заняття для дітей та дорослих, допомога біженців від асоціацій, фондіви та волонтерів – Агата Калінська (Agata Kalińska) тел. 721-661-888, agata.kalinska@sochaczew.pl

Цивільні справи – РАГС, Моніка Худоба (Monika Chudoba), – тел. 46 862 23 02 внутрішній  378, usc@sochaczew.pl

Бюро з працевлаштування – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kusocińskiego 11, тел. 46 862-24-24 внутрішній 238

Медична допомога. У разі загрози життю телефонуйте за номером 999 або 112.

З понеділка по п’ятницю в місті працюють лікарні:

Клініка Гален «Galen», ul. Chopina 168, 46 863-33-73, nzozgalen@gmail.com

Сімейна клініка, ul. Chodakowska 8, 46 863-32-23; nzozpawelnowak@wp.pl

Практика сімейного лікаря, ul. Fabryczna 1E, 46 863-13-14, dkrzeminsk7@wp.pl

Меді-Люкс „Medi-Lux”, ul. Dąbrowskiego 1, 46 862-25-28, medilux@vp.pl

Каштанки „Kasztanki”, ul. Dąbrowskiego 1, 46 862-20-55, nzoz-kasztanki@wp.pl

Альмед „Almed”, ul. Żeromskiego 41a, 46 862-45-44, recepcja.almed@wp.pl

Мій лікар „Mój Lekarz”, ul. Żeromskiego 39a, 46 862-67-32, przychodnia@moj-lekarz.com (розмовляємо українською, 509-204-761)

Мій лікар „Mój Lekarz”, ul. Dywizjonu 303 nr 5, 46 862-12-28 (розмовляємо українською, 509-204-761)

Медікамед „Medicamed”, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 3A, 46 880-59-59, medicamed2@medicamed.pl

Районна лікарня, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 46 864-95-02, kancelaria@szpitalsochaczew.pl

Невідкладна нічна медична допомога – Окружна лікарня в Сохачеві, вул. Батальйонів Хлопських 3/7, тел.864-95-00

Міським інформаційним пунктом для біженців управляють Департамент антикризового управління і цивільного захисту та Департамент соціальної політики і охорони здоров’я міста (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM).

З 8.00 до 16.00 звертайтеся: Мірослав Гжибовський (Mirosław Grzybowski), тел. 660-038-101, miroslaw.grzybowski@sochaczew.pl та Йоанна Камінська (Joanna Kamińska), тел. 725-882-555, joanna.sochaczew. З 16.00 до 8.00 та у неробочі дні можна зателефонувати на цілодобову екстрену службу міської ради – 46 862 36 82.

Dwie hale sportowe tymczasowym miejscem pobytu

Burmistrz Sochaczewa wskazał dwie sale sportowe MOSiR – przy ul. Chopina 101 i przy ul. Kusocińskiego 2 (róg z Olimpijską) jako miejsca czasowego pobytu uchodźców w sytuacji, gdyby ich fala była duża, albo do przyjęcia gości wyznaczył nasze miasto wojewoda mazowiecki. To najlepsze miejsca – mają sanitariaty, prysznice, są całodobowo ogrzewane i dozorowane. Pierwsza uruchomiona została sala przy ul. Kusocińskiego. Na uciekinierów wojennych czeka 59 łóżek, czysta pościel, świetlica. Ciepłe posiłki zakwaterowanym tam osobom dostarczy kuchnia Centrum Usług Społecznych. Salę oddano do dyspozycji starosty sochaczewskiego, gdyż to powiat ma uprawnienia do kierowania tam uciekinierów wojennych.

Два спортивних зали служать тимчасовим місцем проживання

Мер Сохачева визначив дві спортивні зали MOSiR – на ul. Chopina 101 та на ul. Kusocińskiego 2 (на розі з ul. Olimpijską) як місця тимчасового перебування біженців у ситуації, якби була велика хвиля людей або наше місто визначив, як місце для прийняття гостей, мазовецький воєвода. Це найкращі місця – у них є туалети, душові, вони опалюються та під наглядом 24 години на добу. Першу залу відкрили на ul. Kusocińskiego. На біженців чекають 59 чистих ліжок та загальна кімната. Теплим харчуванням людей, які там перебуватимуть, буде забезпечувати кухня Центру соціальних служб. Приміщення було передано в розпорядження сохачевського старости, оскільки саме повіт (район) має право направляти туди українців, що рятуються від війни.

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
• Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
• Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

 


Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

Dzięki uprzejmości lwowskiego wydawnictwa Видавництво Старого Лева, udostępniamy materiały które pomogą wesprzeć dzieci poprzez czytanie. Dzięki wydawnictwu można bezpłatnie pobrać kilka e-booków http://bitly.ws/oQDE

Można obejrzeć kilkadziesiąt filmów, w których autorzy Starego Lwa czytają dzieciom fragmenty swoich książek http://bitly.ws/oQP6

A dla rodziców, którzy przebywają z maluszkami z dala od domu, troskliwi Ukraińcy stworzyli kanał z bajkami, które można pobrać i słuchać offline https://t.me/pavlushaiyava

Biblioteka Miejska w Sochaczewie zaprasza wszystkie dzieci z Ukrainy i ich opiekunów, do spędzania wspólnie z nami czasu. Każda z filii chętnie zaproponuje dzieciom zabawę czy to w kąciku malucha czy przy stoliczku wykonując różne prace plastyczno-techniczne. Większe grupy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 46 862 46 61

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Дякуючи щедрості львівського видавництва «Видавництво Старого Лева», ми надаємо матеріали, які допоможуть підтримати дітей читанням. Завдяки видавництву ви можете безкоштовно завантажити декілька електронних книг на http://bitly.ws/oQDE

Можна переглянути десятки фільмів, в яких автори «Старого лева» читають дітям фрагменти своїх книг http://bitly.ws/oQP6

А для батьків, які перебувають з дітьми далеко від дому, небайдужі українці створили канал із казками, які можна завантажити та послухати офлайн https://t.me/pavlushaiyava

Міська бібліотека в Сохачеві запрошує всіх дітей з України та їхніх опікунів провести з нами час. Кожна з філій із задоволенням запропонує дітям розваги, чи то в дитячому куточку, чи за столом, виконуючи різноманітні художні та пластично-технічні роботи. Великі групи просимо зв’язатися з нами за телефоном 46 862 46 61

Міська публічна бібліотека в Сохачеві

 

Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie informuje, że w związku trudną sytuacją na Ukrainie  osoby chcące skorzystać ze wsparcia psychologicznego mają taka możliwość w siedzibie CUS.

Mamy świadomość, że niektóre osoby mogą mieć trudności w zaadaptowaniu się do tej sytuacji, mogą odczuwać szereg obaw z tego wynikających. Dla większości z nas ta sytuacja jest zupełna nieznana i nowa, może powodować uczucie zagubienia, niepokoju, bezradności,  strachu, lęku , więc jeśli Ciebie lub twoich bliskich przerasta psychicznie ta sytuacja skorzystaj z oferowanego wsparcia w naszym Centrum.

Szczegóły w siedzibie CUS i pod nr. telefonu. (46) 863-14-81

 

 

Центр соціальних служб у Сохачеві інформує, що через складну ситуацію в Україні люди, які хочуть отримати психологічну підтримку, мають таку можливість у штаб-квартирі CUS (Centrum Usług Społecznych).

Ми усвідомлюємо, що деяким людям може бути важко пристосуватися до цієї ситуації, і вони можуть відчувати низку тривог, що з неї виникають. Для більшості з нас ця ситуація абсолютно невідома і нова, вона може викликати відчуття втрати, безпорадності, страху, тому, якщо ви або ваші близькі душевно перевантажені цією ситуацією, скористайтеся підтримкою, наданою в нашому Центрі.

Деталі в штаб-квартирі CUS та за номером телефону (46) 863-14-81

– – – – – – – –

 

Darmowe przejazdy ZKM

Od poniedziałku 14 marca uczniowie uchodźcy – na podstawie legitymacji szkolnej – będą mogli jeździć autobusami ZKM za darmo. Jak informuje burmistrz Piotr Osiecki, z bezpłatnych przejazdów skorzystają wszyscy uczniowie, którzy zapisali się do sochaczewskich szkół.

Do Polski przyjechało już ponad 1,2 mln uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Rodacy pomagają jak mogą, przyjmują rodziny pod swój dach, organizują zbiórki, a goście ze wschodu powoli próbują porządkować swoje życie w nowym miejscu.  Od 24 lutego do 10 marca nasze szkoły przyjęły już 63 podania o przyjęcie dziecka uchodźcy wojennego do wybranej podstawówki. A z pewnością będzie ich znacznie więcej.

– Naszym obowiązkiem jest udzielać wsparcia w tej trudnej sytuacji, dlatego od poniedziałku darmowymi przejazdami obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 24 roku życia. Nie ma znaczenia, czy uczeń chodzi do szkoły publicznej czy prywatnej, prowadzonej przez ratusz czy starostwo. Ważne, by miał status uchodźcy – mówi Piotr Osiecki.

By bezpłatnie korzystać z usług ZKM uczeń podczas kontroli musi jedynie okazać legitymację szkolną.

– Z naszej propozycji skorzystają przedszkolaki, uczniowie podstawówek, szkół średnich a nawet studenci. Takie same zasady obowiązują w przypadku dzieci i młodzieży, posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca. Ulgi dla dzieci uchodźców wchodzą w życie 14 marca i będą obowiązywały do odwołania – wyjaśnia Piotr Osiecki.

11 marca burmistrz wraz ze swoim zastępcą ds. społecznych Markiem Fergińskim odwiedził 39 uchodźców (w tym 29 dzieci), którzy 10 marca po południu trafili do tymczasowego punktu pobytu zorganizowanego w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego. Nasi goście w rozmowie z burmistrzem zapewniali, że czują się dobrze, mają wszystko czego im trzeba, dziękowali pracownikom ratusza i MOSiR oraz wolontariuszom za wszystko, co dla nich robią.

Burmistrz zapowiedział, że gdy prezydent podpisze procedowaną obecnie specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyjdzie z nowymi propozycjami wsparcia dla uciekinierów wojennych.

Безкоштовні поїздки на ZKM

З понеділка, 14 березня, учні-біженці – на підставі шкільного квитка – зможуть безкоштовно їздити автобусами ZKM. За словами міського голови Петра Осецького, усі учні, які вступають до шкіл у Сохачеві, отримають безкоштовний проїзд.

До Польщі вже прибули понад 1,2 мільйона біженців із охопленої війною України. Земляки допомагають чим можуть, беруть сім’ї під свій дах, організовують збір коштів та гуманітарної допомоги, а гості зі сходу потихеньку намагаються влаштувати своє життя на новому місці. З 24 лютого по 10 березня наші навчальні заклади вже прийняли 63 заяви про прийом дітей-біженців до обраної ними початкової школи. І їх, безсумнівно, буде ще багато.

– Наш обов’язок – надати підтримку у цій складній ситуації, тому з понеділка ми пропонуємо безкоштовний проїзд дітям та підліткам віком від 4 до 24 років. Не має значення, навчається учень у державній чи приватній школі, у веденні міської ради чи старости. Важливо, щоб він мав статус біженця, – каже Петро Осєцький.

Для безкоштовного користування послугами ZKM учневі під час перевірки необхідно лише пред’явити шкільний квиток.

– Наша пропозиція стане в нагоді дошкільнятам, учням початкових і середніх шкіл і навіть студентам. Такі самі правила поширюються на дітей та підлітків, які мають картку резидента Сохачева. Знижки для дітей-біженців починають діяти з 14 березня і будуть діяти до подальшого повідомлення, пояснює Петро Осєцький.

Сьогодні міський голова та його заступник із соціальних питань Марек Фергінський відвідали 39 біженців (з них 29 дітей), яких 10 березня у другій половині дня відправили на тимчасове місце перебування, організоване у спортивному залі на вул. Кусоцінського (ul. Kusocińskiego). У розмові з міським головою наші гості запевнили, що почуваються добре, мають все необхідне, подякували працівникам мерії та MOSiR, а також волонтерам за все, що вони для них роблять.

Мер повідомив, що коли президент підпише спеціальний акт, який зараз опрацьовують, про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, він виступить з новими пропозиціями щодо підтримки біженців з війни.

– – – – – – – –

14 marca w sochaczewskim ratuszu ruszył punkt informacyjny dla uchodźców. Można w nim – w języku polskim i ukraińskim – zasięgnąć informacji o formach pomocy, jakiej miasto udziela uciekinierom wojennym.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami przyjętej w weekend specustawy o pomocy Ukraińcom w świetle działań wojennych na terytorium ich państwa, 16 marca rusza rejestracja uchodźców. Prowadzona będzie przez urzędy miast i gmin w formie nadawania numeru PESEL. W sochaczewskim ratuszu za sprawne przeprowadzenie akcji odpowiedzialny będzie Urząd Stanu Cywilnego (ul. 1 Maja 16, parter, tel. 46 862-23 02 wew. 378, usc@sochaczew.pl).

Ze względu na duże zainteresowanie rejestracją, prosimy by nie wszyscy uciekinierzy wojenni zgłosili się do urzędu miejskiego już pierwszego dnia akcji. Ustawa gwarantuje pełne wsparcie od dnia, w którym uchodźca przekroczył granicę, zatem data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc.

Od środy 16 marca mieszkańcy Sochaczewa, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać w ratuszu wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Rząd zapowiada, że stosowny druk wniosku, wspólny dla wszystkich miast i gmin, zostanie opublikowany najprawdopodobniej jutro wieczorem. Rodziny mogą liczyć na 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Środki będą wypłacane wstecz, a nie „z góry”, nie ma zatem powodu, by spieszyć się ze złożeniem wniosku.

Do złożenia wniosku i rejestracji uchodźcy niezbędne jest zdjęcie. Specustawa dopuszcza, by koszt wykonania fotografii pokrył samorząd. Ponieważ dla części uchodźców może to być spory wydatek, jeszcze dziś ratusz ogłosi postępowanie przetargowe, by jutro do końca dnia wyłonić zakład fotograficzny z którym podpisze stosowną umowę. Po zakończeniu akcji UM ma otrzymać od wojewody zwrot poniesionych na ten cel wydatków.

14 березня в сохачевській ратуші відкрили інформаційний пункт для біженців. Там можна знайти інформацію – польською та українською мовами – про форми допомоги, яку місто надає військовим біженцям.

Нагадаємо, що відповідно до положень спеціального закону про допомогу українцям у світлі бойових дій на їхній території, ухваленого у вихідні, реєстрація біженців розпочинається 16 березня. Його проводитимуть міські та комунальні управління у формі присвоєння номера PESEL. У ратуші в Сохачеві за ефективне проведення акції відповідатиме РАГС (ul. 1 Maja 16, перший поверх, тел. 46 862-23 02 доб. 378, usc@sochaczew.pl).

У зв’язку з великим зацікавленням до реєстрації, просимо не усіх біженців з’являтися до міської ради в перший же день реєстрації. Закон гарантує повну підтримку з дати, коли біженець перетнув кордон, тому дата подання заяви не впливає на отриману допомогу.

З середи, 16 березня, жителі Сохачева, які прийняли біженців з України до своїх домівок, зможуть подавати заяви до мерії про відшкодування витрат на перебування. В уряді повідомили, що відповідну форму заявки, загальну для всіх міст і комун, буде опубліковано, ймовірно, завтра ввечері. Сім’ї можуть розраховувати на 40 злотих в день за особу, яка отримала притулок. Незалежно від того, коли сім’я подає заяву на відшкодування, вона буде виділятися з моменту прийняття біженців з України. Кошти будуть виплачуватися назад, а не «наперед», тому немає причин поспішати з поданням заяви.

Для подачі заяви та реєстрації біженця необхідно фото. Спеціальний акт дозволяє самоврядуванню покривати витрати на фотозйомку. Оскільки для деяких біженців це може бути чималими витратами, сьогодні мерія оголосить тендер на вибір фотосалону, з яким до кінця дня підпише відповідний договір. Після завершення цих мір мерія має отримати від воєводи відшкодування понесених для цього витрат.

– – – – – – – –

 

Muzeum przyjazne uchodźcom

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przygotowuje szereg udogodnień dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Celem jest pokonanie barier w zapoznaniu się z historią naszego regionu.

Na proponowanych przez sochaczewskie muzeum wystawach, obok opisów eksponatów w języku polskim i angielskim, od początku kwietnia pojawią się karty w języku Ukraińskim. Przygotowany zostanie również informator omawiający ofertę muzeum w języku naszych wschodnich sąsiadów.

Do oferty placówki, dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej trafiła pięknie wydana w języku ukraińskim Historia Polski.

Muzeum włącza się również w organizowanie zajęć dla ukraińskich dzieci. W przypadku grup zorganizowanych zapewnia też tłumacza.

 

Музей, дружній до біженців

Музей Сохачевської землі та битви на Бзурі готує низку зручностей для біженців із охопленої війною України. Мета – подолати бар’єри для пізнання історії нашого краю.

На виставках, які пропонує музей у Сохачеві, окрім описів експонатів польською та англійською мовами, з початку квітня будуть картки українською. Також буде підготовлено інформаційний буклет, де буде описана пропозиція музею мовою наших східних сусідів.

Дякуючи Інституту національної пам’яті, до пропозиції закладу потрапила чудова публікація українською мовою “Історія Польщі”.

В тому числі музей займається організацією заходів для українських дітей. У разі організованих груп він також надає перекладача.

– – – – – – – –

Jasne stanowisko rady w sprawie rosyjskiej agresji

Radni Sochaczewa dołączyli do coraz liczniejszego grona samorządowców potępiających rosyjski atak na Ukrainę. Sesja rady miasta z 15 marca rozpoczęła się od przyjęcia oświadczenia następującej treści:

W obliczu niczym nieuzasadnionej zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Miejska w Sochaczewie z całą mocą potępia działania, jakie obserwujemy od 24 lutego br. oraz pragnie wyrazić pełne wsparcie wolnej i suwerennej Ukrainie.

Ukraina jest suwerennym krajem, mającym prawo do samostanowienia, a prawa jej obywateli nie mogą być w żaden sposób łamane, tymczasem każdego dnia za naszą wschodnią granicą giną kobiety, dzieci, starcy. Federacja Rosyjska łamie zasady prawa międzynarodowego mówiące o nienaruszalności granic, wywołuje kryzys migracyjny, burzy pokój w Europie, podważa fundamentalne zasady dobrosąsiedzkiej współpracy. Nie może być niczyjej zgody na tego typu działania

Rada Miasta Sochaczew wyraża wsparcie i pełną solidarność z narodem ukraińskim oraz deklaruje gotowość udzielenia wszelkiej pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy.

Szczególne słowa wsparcia kierujemy do Gródka, z którym nasze miasto trzydzieści lat temu zawarło umowę o partnerskich relacjach. Naszym przyjaciołom ślemy wyrazy solidarności. Wierzymy, że trudny czas minie, winni nieuzasadnionej agresji zostaną ukarani, zwycięży odważny i zdeterminowany w walce naród ukraiński.

Sława Ukrainie! Sława Bohaterom!

Oświadczenie przyjęto przez aklamację.

 

Чітка позиція ради щодо російської агресії

Депутати Сохачева приєдналася до зростаючої групи представників місцевої влади, які засуджують напад Росії на Україну. Сесія ради міста 15 березня розпочалася з прийняття відповідної заяви:

В умовах невиправданої збройної агресії Російської Федерації проти України, рада міста в Сохачеві рішуче засуджує дії, які ми спостерігаємо з 24 лютого цього року і бажає висловити свою повну підтримку вільній і суверенній Україні.

Україна – суверенна країна з правом на самовизначення, і права її громадян не можуть бути порушені жодним чином, а на нашому східному кордоні щодня гинуть жінки, діти та люди похилого віку. Російська Федерація порушує норми міжнародного права щодо непорушності кордонів, спричиняє міграційну кризу, руйнує мир у Європі та підриває фундаментальні принципи добросусідського співробітництва. На такі дії не може бути нічиєї згоди.

Рада міста Сохачева висловлює свою підтримку та повну солідарність з українським народом та заявляє про готовність надати будь-яку гуманітарну допомогу жителям України.

Особливі слова підтримки звертаємо до Городка, з яким наше місто тридцять років тому уклало договір про партнерські відносини. Ми висловлюємо свою солідарність нашим друзям. Віримо, що важкий час мине, винні в невиправданій агресії будуть покарані, а хоробрий і рішучий український народ переможе.

Слава Україні! Героям слава!

Заява була прийнята акламацією.

– – – – – – – –

 

Bezpłatne fotografie

Zgodnie z zapowiedzią uchodźcy, którzy zgłoszą się do Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miejskim i oświadczą, że nie stać ich na wykonanie fotografii niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, mogą z tej usługi skorzystać bezpłatnie. Na zlecenie ratusza zdjęcia wykonywane są przez zakład Wojciecha Karpińskiego Foto Max, ul. Senatorska 2A. By skorzystać z tej usługi, uchodźca musi w Punkcie Informacyjnym UM (1 maja 16) pobrać druk zlecenia, udać się z nim do zakładu fotograficznego i z wykonanymi zdjęciami powrócić do Urzędu Stanu Cywilnego (1 maja 16), gdzie przyjmowane są wnioski o nadanie numeru PESEL.

Безкоштовні фотографії

Згідно з попереднім анонсом, біженці, які звернуться до інформаційного пункту в мерії та заявлять, що не можуть дозволити собі купити фотографії, необхідні для подання заявки на номер PESEL, можуть скористатися цією послугою безкоштовно. На прохання ратуші фотозйомка виконується фотосалоном Войцеха Карпінського Foto Max, ul. Senatorska 2A. Щоб скористатися цією послугою, біженець повинен завантажити бланк замовлення в інформаційному пункті медичного університету (Punkt Informacyjny UM, ul. 1 maja 16), віднести його до фотосалону та разом з отриманими світлинами повернутися до РАЦСу (Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1 maja 16), де подаються заявки для про надання номеру PESEL.

– – – – – – – –

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.
Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55.
Konsultanci infolinii udzielają informacji: o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Na stronie internetowej ZUS będą publikowane informacje o warunkach uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

Заклад соціального страхування відкрив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами щодо сімейних пільг для біженців з України. Гаряча лінія працює в робочі дні – з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 18:00 за номером 22 444 02 55. Консультанти «гарячої лінії» надають інформацію: про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на порталі електронних послуг ZUS (PUE). Інформація про умови отримання допомоги сім‘ям, медичного страхування, пенсійних виплата та по інвалідності буде опублікована на сайті ZUS. Крім того, створення профілю PUE буде доступне на платформі електронних послуг (PUE) ZUS українською мовою.

– – – – – – – –

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Niemal wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe współpracujące z Wydziałem Sportu i Organizacji Pozarządowych UM zadeklarowały nieodpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na zajęcia odbywające się zgodnie z ich harmonogramami treningowymi. Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć bezpośrednio w klubach.
– KP Orkan Sochaczew  –  mail: orkansochaczew@interia.pl; tel: 539-652-382
– RC Orkan Sochaczew  –  mail: rcorkan@gmail.com; tel: 604-443-474
– UKS Unia Boryszew – mail: october611@wp.pl; tel: 608-662-887
– KM „Aktywni” Sochaczew – mail: ezimny1981@gmail.com; tel: 697-296-626
– Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie”  – mail: werlaty@op.pl; tel: 692-182-952
– UKS Dragon Fight Club Sochaczew – mail: slawomir.cypel@o2.pl lub slawomir.cypel@gmail.com; tel: 603-177-070
– UKS „Dwójka” Sochaczew – mail: pawlodomanski@interia.pl; tel: 692-429-871
– WKS „MOSiR Sochaczew” – mail: uksmbs@interia.pl; tel: 504-873-757
– UKS „Orkan-Judo” Sochaczew – mail: orkan.judo@onet.eu; tel: 601-980-009
– UKS „Siódemka” Sochaczew – mail: maria.piechna@wp.pl;  tel: 504-227-662
– WOPR Sochaczew – mail: sochaczewskiewopr@gmail.com; tel: 783-048-335
– Sochaczewskie Centrum Sportów – mail: u_a_mergner@tlen.pl; tel: 604-157-708
– Karate Klub Sochaczew – mail: biuro@karate-sochaczew.pl; tel: 608-661-245
– „Piłkarskie Orły” Mateusza Sikorskiego – tel: 601-780-500

Спортивні заходи для дітей та підлітків з України
Майже всі спортивні клуби та асоціації, які співпрацюють з Департаментом спорту та громадськими організаціями міської ради, оголосили безкоштовний вхід дітей та молоді з України на заняття, що відбуваються за їх графіком тренувань.
Більш детальну інформацію про це можна отримати безпосередньо в клубах.
– KP Orkan Sochaczew – e-mail: orkansochaczew@interia.pl; тел: 539-652-382
– РС Оrkan Sochaczew – e-mail: rcorkan@gmail.com; тел: 604-443-474
– UKS Unia Boryszew – пошта: october611@wp.pl; тел: 608-662-887
– КМ «Активні» Сохачев – e-mail: ezimny1981@gmail.com; тел: 697-296-626
– Асоціація спорту та відпочинку «Разом і ефективно» – e-mail: werlaty@op.pl; тел: 692-182-952
– UKS Dragon Fight Club Sochaczew – e-mail: slawomir.cypel@o2.pl або slawomir.cypel@gmail.com; тел: 603-177-070
– UKS „Двійка” Sochaczew – e-mail: pawlodomanski@interia.pl; тел: 692-429-871
– WKS „MOSiR Sochaczew” – пошта: uksmbs@interia.pl; тел: 504-873-757
– UKS „Оркан-Дзюдо” Sochaczew – пошта: orkan.judo@onet.eu; тел: 601-980-009
– UKS „Сімка” Sochaczew – пошта: maria.piechna@wp.pl; тел: 504-227-662
– WOPR Sochaczew – e-mail: sochaczewskiewopr@gmail.com; тел: 783-048-335
– Спортивний центр Сохачева – e-mail: u_a_mergner@tlen.pl; тел: 604-157-708
– Карате Клуб Sochaczew – пошта: biuro@karate-sochaczew.pl; тел: 608-661-245
– „Футбольні орли” Матеуша Сікорського – тел.: 601-780-500
– – – – – – – –

Bezpłatne przejazdy KM dla obywateli Ukrainy przedłużone

Ze względu na trwające nadal ataki zbrojne za naszą wschodnią granicą, Koleje Mazowieckie przedłużają nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy do 30 kwietnia 2022 roku.

Wprowadzone 26 lutego nieodpłatne i nieograniczone przejazdy pociągami KM dla obywateli Ukrainy zostają przedłużone do 30 kwietnia 2022 roku. Uchodźcy mogą także bezpłatnie dojechać z lub do lotniska w Modlinie autobusami Kolei Mazowieckich uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, należy okazać paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Для громадян України продовжено безкоштовний проїзд KM

У зв’язку з триваючими військовими обстрілами за нашим східним кордоном, Koleje Mazowieckie продовжує безкоштовні проїзди для громадян України до 30 квітня 2022 року.

Запроваджені з 26 лютого безкоштовні та необмежені проїзди потягами для громадян України продовжено до 30 квітня 2022 року. Біженці також можуть безкоштовно подорожувати з аеропорту Модлін або до нього автобусами Koleje Mazowieckie, які курсують на ділянці станція Модлін – аеропорт Модлін. Щоб скористатися безкоштовним проїздом, необхідно пред’явити паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство України.

– – – – – – – –

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

UWAGA

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe.

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА

Слід викидати

 • пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім’яті
 • кришечки, якщо вони не збираються окремо в рамках благодійності
 • пластикову упаковку з-під харчових продуктів
 • багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки з-під молока та соку)
 • упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, пральних порошків), косметичних засобів (наприклад, шампунів, зубної пасти) тощо.
 • поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
 • алюмінієві банки від газованої води та соку
 • консервні банки
 • алюмінієву фольгу
 • кольорові метали
 • кришки, кришки від банок

Не слід викидати

 • пляшки та ємкості з їх вмістом
 • пластикові іграшки
 • упаковки з-під лікарських засобів та використані медичні вироби
 • упаковки з-під моторного масла
 • автозапчастини
 • відпрацьовані батарейки та акумулятори
 • банки та ємкості з-під фарб і лаків
 • відпрацьовані електронні прилади та побутову техніку

ПАПІР

Слід викидати

 • упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також гофрований)
 • каталоги, листівки, брошури
 • газети та журнали
 • шкільний та офісний папір, друковані аркуші
 • зошити та книги
 • обгортковий папір
 • паперові пакети та мішки

Не слід викидати

 • паперові рушники та використані гігієнічні серветки
 • лакований папір та папір з покриттям з плівки
 • жирний або сильно забруднений папір
 • картонні коробки з-під молока та напоїв
 • паперові мішки для добрив, цементу та інших будівельних матеріалів
 • шпалери
 • одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
 • жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд
 • одяг

СКЛО

Слід викидати

 • пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв (включаючи алкогольні напої та рослинну олію)
 • скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо вона виготовленане з кількох постійно з’єднаних матеріалів)

Не слід викидати

 • кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
 • скло для окулярів
 • термостійке скло
 • підсвічники з вмістом воску
 • лампочки та люмінесцентні лампи
 • фари
 • упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
 • дзеркала
 • вікна та армовані склопакети
 • екрани телевізорів та лампи
 • термометри та шприци

УВАГА     Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.

 

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ

Слід викидати

 • відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння тощо)
 • гілки дерев і чагарників
 • скошену траву, листя, квіти
 • тирсу і кору дерев
 • непросочену деревину
 • залишки харчових продуктів

Не слід викидати

 • кістки тварин
 • харчову олію
 • тваринні відходи
 • вугільну золу
 • ліки
 • просочену деревину
 • ДСП і МДФ плити
 • землю та каміння
 • інші комунальні відходи (включаючи небезпечні відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ

Все, що неможливо відновити в процесі переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати в контейнер для змішаних відходів.

– – – – – – – –

Pracę podjęło 170 uchodźców

Za nami kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie. W jego trakcie Marlena Dębicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zreferowała aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie sochaczewskim, podniosła również kwestie związane z zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy.

Na koniec lutego liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 1 408 osób. W omawianym okresie urząd posiadał w dyspozycji 393 oferty pracy. Stopa bezrobocia wynosiła w powiecie sochaczewskim 4% (rok temu – 5%), w województwie mazowieckim – 4,7% a w kraju 5,5%.

Jak mówiła dyrektor PUP zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy zarejestrowani jako osoby bezrobotne mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy. Na dzień 30 marca br. w sochaczewskim urzędzie zarejestrowanych zostało 40 osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego.

Ponadto, zgodnie ze specustawą, obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie może podjąć pracę w Polsce. Pracodawca musi powiadomić PUP właściwy ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powiadomienia musi dokonać online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy.  Do 29 marca wpłynęło do PUP w Sochaczewie 168 powiadomień o powierzeniu pracy.

 

170 біженців взялися за роботу

Позаду ще одне засідання повітової ради ринку праці в Сохачеві. Під час зустрічі Марлена Дебіцька (Marlena Dębicka), директор повітового центру зайнятості (Powiatowego Urzędu Pracy), представила поточну ситуацію на ринку праці в Сохачевському повіті та порушила питання пов’язані з працевлаштуванням біженців з України.

На кінець лютого кількість безробітних у повіті становила 1408 осіб. Протягом аналізованого періоду в розпорядженні центру було 393 пропозиції роботи. Рівень безробіття в Сохачевському повіті становив 4% (рік тому – 5%), у Мазовецькому воєводстві – 4,7%, а в країні 5,5%.

За словами директора ПЦЗ (PUP), відповідно до положень закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, громадяни України, зареєстровані як безробітні, можуть отримати допомогу на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, з усіх пропонованих послуг та інструментів ринку праці. Станом на 30 березня цього року в сохачевсьому управлінні зареєструвалося 40 осіб, які перетнули польський кордон після 24 лютого.

Крім того, відповідно до спеціального закону, громадянин України, який проживає в Польщі на законних підставах, може працювати в Польщі. Роботодавець повинен повідомити ПЦЗ, відповідний до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання. Повідомлення необхідно здійснити онлайн через портал praca.gov.pl протягом 14 днів з дня доручення роботи громадянину України. Станом на 29 березня до повітового центру зайнятості в Сохачеві надійшло 168 повідомлень про доручення роботи.

– – – – – – – –

 

ZUS: prawie 700 dzieci uchodźców objętych 500 plus

Wystarczyły niespełna 2 tygodnie, by uchodźcy z Ukrainy złożyli na Mazowszu prawie 43 tys. wniosków o wsparcie w ramach programu 500 plus. Wcześniej otrzymali specjalny PESEL i założyli konto na PUE ZUS, bo wnioski można składać tylko elektronicznie.

Jak informuje Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego, dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia, w tym do świadczenia 500 plus. Przyjmowanie wniosków w tej sprawie ruszyło 26 marca. Przez ten czas uchodźcy złożyli w całym kraju ponad 230 tys. elektronicznych formularzy. Niemal 43 tys. z nich dotyczy województwa mazowieckiego. Obejmują one zarówno obecny okres zasiłkowy, który kończy się 31 maja, jak również przyszły, rozpoczynający się 1 czerwca. Więcej wniosków obejmuje jednak bieżący okres. Być może więc część uciekających przed wojną skrycie liczy, że sytuacja pozwoli im do tego czasu wrócić do domu.

Sprawne wsparcie materialne uchodźców stało się możliwe dzięki specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uzyskali dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia, w tym świadczenia 500 plus, Dobrego Startu (300 zł), Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu w żłobku przez okres pobytu z dziećmi w Polsce.  Pracownicy ZUS pomagają przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia wszystkim, którzy zwrócą się z taką prośbą. Wnioski w ZUS są przyjmowane tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Aby złożyć wniosek uchodźca musi posiadać już specjalny PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu.

Na pierwszy okres zasiłkowy, kończący się 31 maja 2022 roku sochaczewski oddział ZUS przyjął niemal 450 wniosków obejmujących wsparciem prawie 700 dzieci. Najwięcej (287) złożyli uchodźcy zamieszkujących na terenie miasta.

Miasto Sochaczew: 287 wniosków obejmujących 433 dzieci

Teresin: 55 wniosków obejmujących 82 dzieci

Nowa Sucha: 41 wniosków obejmujących 68 dzieci

Sochaczew: 22 wnioski obejmujące 30 dzieci

Iłów: 13 wniosków obejmujących 26 dzieci

Brochów: 12 wniosków obejmujących 24 dzieci

Rybno: 12 wniosków obejmujących 17 dzieci

Młodzieszyn: 5 wniosków obejmujących 11 dzieci

Inspektorat ZUS w Sochaczewie mieści się przy ulicy Reymonta 20. Obsługuje klientów z miasta Sochaczew oraz gmin Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin. Interesantów zaprasza w poniedziałki od 8.00 do 18.00 a od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 

ZUS: майже 700 дітей-біженців долучились до програми 500 плюс

Біженцям з України знадобилося менше 2 тижнів, щоб подати майже 43 тис. заяв у Мазовії на підтримку за програмою 500 плюс. Раніше вони отримали ідентифікаційний номер PESEL і створили рахунок в PUE ZUS, тому що заявки можна подавати лише в електронному вигляді.

За словами Пьотра Олевінського, регіонального прес-службовця ZUS Мазовецького воєводства, завдяки спеціальному акту біженці з України отримали доступ до широкого спектру підтримки, включаючи пільгу 500+. Прийом заяв по цій справі розпочався 26 березня. За цей час біженці по всій країні подали понад 230 000 заяв в електронній формі. Майже 43 тис. з них стосуються Мазовецького воєводства. Вони охоплюють як поточний пільговий період, який закінчується 31 травня, так і майбутній пільговий період, який починається 1 червня. Однак більше заявок охоплюють поточний період. Можливо тому, що більшість з тих, хто тікає від війни, таємно сподівається, що ситуація дозволить їм невдовзі повернутися додому.

Ефективна матеріальна підтримка біженців стала можливою завдяки спеціальному закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Вони отримали доступ до широкого спектру підтримки, включаючи пільги 500 плюс, Добрий старт «Dobry Start» (300 злотих), капітал сімейного благополуччя та співфінансування перебування в яслах на період знаходження з дітьми в Польщі. Працівники ZUS допомагають при поданні електронних заяв на пільги кожному, хто звертається до них з таким запитом. Заявки в ZUS приймаються лише в електронному вигляді на Платформі електронних послуг (PUE ZUS). Щоб подати заяву, біженець повинен мати ідентифікаційний номер PESEL, банківський рахунок та польський номер телефону.

За перший пільговий період, який закінчується 31 травня 2022 року, Сохачевська філія Закладу соціального страхування прийняла майже 450 заяв на підтримку майже 700 дітей. Найбільше (287) було отримано від біженців, які проживають на території міста.

Місто Сохачев: 287 заявок на 433 дітей

Терезін: 55 заявок на 82 дітей

Nowa Sucha: 41 заявка на 68 дітей

Сохачев: 22 заявки на 30 дітей

Ілов: 13 заявок на 26 дітей

Brochów: 12 заявок на 24 дітей

Рибно: 12 заявок на 17 дітей

Млодзешин: 5 заявок на 11 дітей

Інспекція соціального страхування в Сохачеві знаходиться на ul Reymonta 20. Вона обслуговує клієнтів з міста Сохачев та ґмін Брохів, Ілов, Млодзешин, Нова Суха, Рибно, Сохачев і Терезін Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin). Запрошуємо клієнтів по понеділках з 8.00 до 18.00 та з вівторка по п’ятницю з 8.00 до 15.00.

– – – – – – – –

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających.
HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy
Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.
W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:
•    Pierwszą pomoc psychologiczną
•    Wsparcie psychospołeczne
•    Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin
•    Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania
Jak to działa?
HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.
Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.
Bezpośredni kontakt telefoniczny do psycholożek z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155

Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski) tel. +48 536 595 450

Alyona Kozak (j. ukraiński) tel. +48 536 585 250

Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński) tel. +48 535 575 855

Безкоштовна психологічна і інформаційна допомога для людей з України та тих, хто бажає їм допомогти. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl запрошує до користування з допомоги

Люди, які тікають від війни в Україні та особи, які їм допомагають, наприклад, волонтери та ті, які приймають біженців – можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Портал GrupaWsparcia.pl разом із Фондом ADRA Polska та Польським Товариством Логотерапії та Ноо-психосоматики (PTLiNPS) запустили HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – платформу з доступним цілодобовим чатом і телефоном підтримки, за допомогою якого можна отримати психологічну та інформаційну підтримку. Допомога ведеться українською польською та анлійською мовами.

Види допомоги, які можна отримати на: HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl
•    Перша психологічна допомога
•    Психосоціальна підтримка
•    Основні поради щодо правової ситуації для окремих осіб або сімей
•    Інформація про безпечне проживання

Як це працює?
HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl пропонує два види допомоги: чат і телефон підтримки. На телефон підтримки відповідають чотири психотерапевтки, які володіють українською, польською та ангійською мовами, ним можна скористатися в години, зазначені на сайті: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. У свою чергу, чат доступний 24 години на добу. Ви можете будь-коли поставити запитання чи поділитися досвідом та чекати відповіді від нашого спеціаліста. Завдяки автоматичному перекладу чат дозволяє надавати підтримку людям, які не володіють українською, – пояснює д-р Пьотр Новацький, президент Фонду ADRA Polska, який організовує ініціативу.
Особливий інтерес представляє психологічна допомога. Окрім загальних адаптаційних проблем, пов’язаних із пошуком нової ситуації в чужій країні та незнанням мови, кожну людину окремо торкнулася трагедія війни, в т.ч. через смерть близької людини, розлуку, втрату квартири чи роботи, – пояснює Роксана Корульчик, психотерапевт з України, учасниця команди, яка надає безкоштовну психологічну та інформаційну допомогу HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.
Команда платформи також заохочує звернутися за підтримкою до людини, яка часто з великою самовідданістю та зусиллями допомагає біженцям, стикаючись з різними тягарями. Запрошуємо всіх таких людей, які потребують допомоги або хочуть подбати про свій психічний стан у цей винятковий час, – підсумовує психотерапевт HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.
Прямий телефонний зв’язок з психологами з HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155
Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski) tel. +48 536 595 450
Alyona Kozak (j. ukraiński) tel. +48 536 585 250
Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński) tel. +48 535 575 855

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz