Zwolnią z opłat

Fot. Pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Po raz kolejny mieszkańcy Sochaczewa mogą się wypowiedzieć na temat projektu uchwały, który trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tym razem konsultacjom społecznym został poddany projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty, przez rolników i ich domowników.

Jak można przeczytać w dokumencie, chodzi o dwie lokalizacje. Pierwsza z nich to teren targowiska przy ulicy Pokoju pomiędzy sklepem ABC a halą – wjazd od strony Al. 600-lecia, druga lokalizacja, to plac przed halą sportową w Chodakowie. Zwolnieni z opłaty targowej w tych miejscach mają być rolnicy oraz ich domownicy, którzy przedstawią pracownikom targowiska jeden z dokumentów, a są nimi: zaświadczenie z KRUS, potwierdzenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie, aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rolnika potwierdzające posiadanie statusu domownika.

Opinie na temat projektu uchwały można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta do 27 lutego w godz. 8.00-16.00 w formie pisemnej na formularzu, który został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta, oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną.

dot

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz