Zostaw procent w powiecie

fot.pixabay
Reklamy

Podobnie jak i w poprzednich latach, także i w tym roku możemy wspomóc organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu jednym procentem naszego podatku. Aby to zrobić, wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego numer KRS wybranej przez nas organizacji.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Podatkowego, warto się zastanowić, czy wspieramy to samo stowarzyszenie, co poprzednio czy też inne. Jeżeli chcemy w tym roku wspomóc inne stowarzyszenie, musimy dokonać korekty, w innym przypadku system powieli naszą poprzednią decyzję. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku organizacji będących regionalnymi oddziałami organizacji ogólnopolskich jest wypełnienie w formularzu podatkowym rubryki „Cel szczegółowy”. Należy wskazać tam odpowiednią placówkę, np. Oddział Powiatowy w Sochaczewie, Zarząd Rejonowy w Sochaczewie, Hufiec Sochaczew, Koło Sochaczew. W przeciwnym przypadku środki popłyną do ogólnopolskiej centrali, a nie do organizacji działających na terenie powiatu sochaczewskiego. A te, którym możemy przekazać wsparcie to:

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Nero” – KRS: 0000317840 – cele fundacji to zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną, leczenie, realizowanie programów kastracji i sterylizacji, interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z sercem do wszystkich” – KRS: 0000293143 – zajmuje się głównie organizowaniem różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi z powodu bezrobocia, bezdomności, uzależnień, choroby psychicznej, a także czasowego odizolowania od społeczeństwa.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – KRS: 0000487697 – jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Szkoli jej członków, pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, gdy pojedyncze organizacje są za słabe, by skutecznie realizować swoje zadania statutowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Sochaczewie – KRS: 0000112347 – zrzesza osoby, którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa. Wspiera przedsięwzięcia artystyczne i pedagogiczne sochaczewskiej szkoły muzycznej. Pomaga też w zakupach instrumentów na rzecz szkoły. Prowadzi kursy nauki gry na instrumentach dla osób dorosłych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – KRS: 0000290625 – zachęca swoich słuchaczy do kształcenia, aktywizacji intelektualnej i fizycznej. Nową wiedzę seniorzy zdobywają podczas wykładów. Uczą się języków obcych, uczestniczą w warsztatach plastycznych, poprawiają sprawność fizyczną podczas zajęć gimnastycznych.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – KRS: 0000291419 – sochaczewski hufiec prowadzi szeroką działalność wychowawczą, corocznie organizuje wakacyjny wypoczynek dla kilkuset dzieci, pielęgnuje pamięć o bohaterach II wojny światowej. Dzięki wsparciu możliwe będą wyjazdy na biwaki i obozy harcerskie dzieci i młodzieży, czy zakup materiałów programowych niezbędnych do działania drużyn czy hufca.

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – KRS: 0000005220 – finansowana głównie z własnych środków, pozyskiwanych poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie Sochaczewa. Pomaga chorym na alzheimera i ich rodzinom. Ośrodek wsparcia prowadzi w Kuznocinie koło Sochaczewa.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Sochaczew – KRS: 0000163347 – zrzesza osoby dorosłe, młodzież i dzieci niewidome od urodzenia i ociemniałe, jak również słabo widzące z powodu różnych poważnych wad i schorzeń. Jej działalność skupia się m.in. na udzielaniu ludziom pomocy w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” WTZ Sochaczew – KRS: 0000174689 – kieruje w Sochaczewie Warsztatem Terapii Zajęciowej, prowadzącym terapię zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. WTZ uczy samodzielności, w kilku pracowniach rozwija talenty podopiecznych, organizuje im wycieczki, kiermasze ich prac.

Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej – KRS: 0000252350 – jej działalność opiera się na pozyskiwaniu środków i wykorzystywaniu ich w celach dobroczynnych. Główne obszary aktywności to inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej.

UM Sochaczew/opr. dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz