Zmiany w dofinansowaniach do powietrza

fot.pixabay

Z początkiem roku weszły w życie nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Polegają one na tym, że rośnie poziom dofinansowania dla najbiedniejszych rodzin, które będą mieć ułatwienia w procesie pozyskiwania dotacji. Gminy rozpoczęły zapoznawanie mieszkańców z warunkami uzyskania dotacji według nowych zasad. Gmina Teresin przypomina, że informacje są na stronie Programu „Czyste Powietrze” oraz u eksperta w urzędzie gminy Teresin.

Konsultacje w sprawie udzielenia informacji o zasadach składania wniosków można uzyskać w naszym urzędzie w każdą środę w godzinach 9.00-14.00. Prowadzi je licencjonowany doradca energetyczny – mgr inż. Marian Czyżewski. Przed decyzją dotyczącą przystąpienia do programu “Czyste Powietrze” warto skorzystać z porady, by poprawnie wypełnić wniosek i wiedzieć, jakie trzeba dołączyć do niego dokumenty – informuje Urząd Gminy Teresin.

 Nie tylko dwa poziomy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje gminy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli dla rodzin najbiedniejszych.

Dotychczas obowiązywały dwa poziomy. Pierwszy przeznaczony był dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł netto. Drugi poziom, przeznaczony także dla osób fizycznych, zawierał dwie formy, właścicielską i dochodową. Trzeba było być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Drugi warunek to, żeby przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczał kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł osoby samotnej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30-krotnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Teraz od 25 stycznia wprowadzono trzeci poziom dla osób fizycznych, które spełniają określone warunki.

Mniejszy dochód szansą

W trzecim poziomie trzeba być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku honorowane jest również ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, a zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 2 i 3 poziomu dofinansowania, powinna uzyskać od wójta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25 stycznia, rozliczenie (wniosek o płatność) możliwe jest tylko z formularza online. Wniosek o płatność dostępny na NFOŚiGW.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz