Warto skorzystać ze zwrotu

Fot. Pixabay

Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo. Co roku rolnicy mogą starać się o to, gdyż zwrot przysługuje każdemu producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Gminy przypominają teraz rolnikom, by się pospieszyli, jeśli chcą uzyskać taki zwrot. Okres naboru wniosków trwa tylko do 28 lutego, czyli czasu już jest niewiele. Warto się pospieszyć i szybko skompletować potrzebne dokumenty.

 Trzeba spełnić warunki

Jednak nie każdy rolnik dostanie zwrot akcyzy paliwowej. Aby się o to starać, trzeba by składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Są też określone limity obowiązujące w tym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Ten limit to też suma kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w przeliczeniu na jednostki bydła z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Wyliczenia te są dość skomplikowane i na pierwszy rzut oka wniosek może nastręczać sporo trudności osobom, które nie bardzo wiedzą, co i gdzie wpisać w rubryki. Stąd też w przypadku wątpliwości warto skorzystać z porady doradcy rolnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym terenie, przed złożeniem wniosku.

 Kto dostanie zwrot

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego w pierwszej turze należy złożyć wniosek do 28 lutego w danym urzędzie gminy. Można też ten wniosek przesłać tradycyjną pocztą na adres danej gminy. Do niego należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku, tj. w okresie od 1 sierpnia 2021 ub. roku do 31 stycznia obecnego roku. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego, czyli wnioskodawcę. Do wniosku należy dołączyć informację z ARiMR o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2020 rok.

Dopłata do jednego litra paliwa na rok 2022 wynosi 1 zł. Nie są to imponujące kwoty, ale zawsze to jakiś zwrot, co przy dużym gospodarstwie ma spore znaczenie.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w kwietniu 2022. To jest pierwsza tura zwrotu. Kolejna będzie w drugiej połowie roku. W części gmin wypłaty te dokonywane są wyłącznie na wskazany rachunek bankowy przelewem lub też gotówka w kasie urzędu. Jednak z racji panującej pandemii urzędy proszą, by wnioskodawcy udostępniali konta do zwrotu podatku akcyzowego.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz