Usuwają w gminach azbest

fot.pixabay

POWIAT Gminy powiatu sochaczewskiego rozpoczęły nabór wniosków o d mieszkańców dotyczący bezpłatnego usuwania i utylizacji azbestu. Co roku gmina może wnioskować o środki finansowe na podstawie zebranych deklaracji od mieszkańców.

 Czasu już jest niewiele, a do usunięcia w gminach na terenie powiatu sochaczewskiego pozostało jeszcze wiele azbestu. Jako jedne z pierwszych w tym roku podejmują starania o pozbycie się azbestu gminy Młodzieszyn, Rybno i Iłów.

Lista osób zainteresowanych utylizacją wyrobów zawierających azbest jest tworzona przez nasz urząd na bieżąco przez cały rok. Prosimy więc zainteresowane osoby o złożenie jej. Natomiast ci, którzy dotychczas złożyli deklarację, nie muszą jej ponawiać, gdyż są na liście osób oczekujących. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest jest bezpłatna, a ubiegać się o nią mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, a będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy – informują gminni urzędnicy z Młodzieszyna.

Gmina Młodzieszyn, w związku z dużym zainteresowaniem utylizacją azbestu, jak co roku planuje wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie pozyskania dotacji na ten cel w 2022 r.

Deklaracja jest dostępna na stronie urzędu mlodzieszyn.pl/wnioski-i-druki lub bezpośrednio w samym urzędzie gminy. Zgłoszenia zbierane są do 15 marca. Deklaracje można składać także elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mlodzieszyn.pl.

Podobne działania podejmuje również Urząd Gminy Rybno, który również zbiera deklaracje od mieszkańców, by starać się w WFOŚiGW w Warszawie o sfinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy w bieżącym roku. Wnioski od mieszkańców zbierane są do 11 marca w Urzędzie Gminy Rybno.

Składając taki wniosek, należy dokładnie określić rodzaj zgłaszanego wyrobu. Czy jest to płyta falista azbestowo – cementowa stosowana w budownictwie, czy inny produkt. Trzeba też podać metry kwadratowe do odbioru i utylizacji, lub ich masę oraz wypełnić konieczne załączniki. Wszystko można wykonać w urzędzie gminy – informuje Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz