Trzeba spisać szamba

fot.pixabay
Reklamy

KAMPINOS Urząd Gminy Kampinos poinformował mieszkańców, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, czyli szamb oraz spisania przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym właściciele nieruchomości z gminy Kampinos nie podłączeni do gminnej sieci kanalizacyjnej powinni wypełnić druk zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dostarczyć go do Urzędu Gminy Kampinos do 31 marca.  Druki te dostępne są na stronach internetowych urzędu lub bezpośrednio w sekretariacie. Wypełnione należy zostawić w sekretariacie lub we wrzutni przed budynkiem urzędu gminy. Można też przesłać je pocztą na adres – Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, poprze sołtysa lub mailowo – urzad@kampinos.pl.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

 BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz