Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklamy

Wyjątkowa sytuacja w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie sprawia, że w czwartek 24 lutego, w samo południe starosta sochaczewski Jolanta Gonta zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby przeanalizować zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed powiatem w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Dyskutowano nad sposobem działania na wypadek przyjęcia fali uchodźców z obszarów objętych wojną.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych, reprezentanci policji, straży pożarnej, dyrekcja Szpitala Powiatowego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie. Obecny był również Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa. Podczas spotkania szczególny nacisk położono na dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła bezpardonowego ataku Rosji na Ukrainę i prognoz, co może wydarzyć się w nadchodzących dniach i tego, że musimy być gotowi na wszelkie nieprzewidywalne ruchy militarne wschodu. Druga kwestia związana była z przygotowaniem powiatu sochaczewskiego do przyjęcia uchodźców, zapewnieniem im bytu i bezpiecznych warunków do przetrwania tych trudnych chwil. Z informacji przedstawionych przez Lesława Siergieja, głównego specjalistę ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie wynika, że powiat jest przygotowany na pomoc cudzoziemcom na wypadek ich migracji na nasze tereny. Wskazał, że na terenie powiatu mamy liczne obiekty typu: szkoły, hale sportowe, świetlice itp., w których mogliby być ulokowani uciekający z objętej wojną Ukrainy. Jednym z obiektów może być Pałac Druckich-Lubeckich w Teresinie. – Na obecną chwilę, jesteśmy też przygotowani w kwestii wyżywienia na ponad 2,1 tys. osób, zaopatrzenia w wodę w postaci zabezpieczonych 90 ujęć wody na terenie powiatu, w kwestii dostępności infrastruktury krytycznej. Dzięki podpisanej wcześniej umowie z wojewodą mamy możliwość odbierania ścisłych bieżących komunikatów od MSW czy wojska, jeśli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa. Dążymy do ustaleń kolejnych miejsc czasowego pobytu uciekinierów – wymieniał L. Siergiej.

– Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie tylko zmierzyć się z falą uchodźców, ale też jest to wyzwanie dla naszego społeczeństwa, by przyjąć ich w nasze struktury, pomóc im dostosować się do nowych warunków i być dla nich serdecznymi przyjaciółmi. Ci ludzie będą nas potrzebowali, naszego serca i ogromnego wsparcia, a będą zapewne w różnym wieku, począwszy od dzieci po emerytów. Wspólnie zadbajmy, by czuli się u nas bezpiecznie – mówiła starosta Jolanta Gonta. W tym samym tonie wypowiadał się burmistrz Piotr Osiecki, który poinformował zebranych o apelu, jaki skierował do mieszkańców Sochaczewa o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci przyjęcia uciekinierów, na wypadek wzrostu zagrożenia w partnerskim mieście Gródku.

Starosta Jolanta Gonta zapowiedziała kolejne spotkanie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, tym razem również z przedstawicielami poszczególnych samorządów powiatu sochaczewskiego. Odbyć ma się ono w najbliższy poniedziałek, 28 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz