Lokalne smakołyki zawalczą o laur

OSP Budki Piaseckie

W tym roku ruszyła XV już edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Najlepsze, najzdrowsze i najsmaczniejsze mazowieckie produkty można zgłaszać do 31 marca. W konkursie mogą startować zarówno firmy komercyjne, jak i podmioty i organizacje wytwarzające żywność na mniejszą skalę, takie jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, a nawet pojedyncze osoby.

W konkursie o Laur Marszałka Województwa na najlepszy produkt roku 2021 mogą wziąć udział zainteresowani producenci żywności z terenu Mazowsza. Ważne tylko, aby zgłaszający się mogli udokumentować swoją działalność odpowiednimi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Ważne jest też to, by zgłoszony produkt był powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Ocalić dorobek kulinarny

Celem Konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych produktów żywnościowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej produktów wytwarzanych przez mazowieckich producentów.

– Konkurs służy także wsparciu budowy rozpoznawalnej marki regionu mazowieckiego. Przez produkt rozumie się wyroby, przetwory oraz surowce, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia bez potrzeby obróbki cieplnej – informują organizatorzy konkursu.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch grupach jako przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Członkowie kapituły konkursu przy ocenie produktów będą zwracać uwagę na jego wysoką jakość, smak i walory estetyczne, jak też kultywowanie i popularyzowanie mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalność i innowacyjność w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Możliwości jest wiele

Przedsiębiorcy, to prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej do sprzedaży rynkowej. Zmierzą się oni w czterech kategoriach – wyroby pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje i inne.

Producenci indywidualni zaś, to prowadzący działalność w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne, osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, które mogą udokumentować swoją działalność i prezentację danego produktu na targach, festynach, konkursach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych, a także prowadzący Rolniczy Handel Detaliczny. Będą rywalizować w ośmiu kategoriach – wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i przetwory rybne, owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i pochodzenia roślinnego, produkty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe).

Ważne jest też to, że produkty zgłoszone muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu.

Warto spróbować

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku. Produkty nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą być powtórnie zgłaszane. Ten sam produkt nie może być więcej niż trzykrotnie zgłaszany przez producenta do różnych edycji konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca (decyduje data wpływu maila na adres lub data stempla pocztowego). Wypełniony formularz powinien być przesłany na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres wydzialrolnictwa@mazovia.pl.

Rozstrzygnięcie rywalizacji o Laur Marszałka nastąpi w drugim lub trzecim kwartale tego roku. Laureaci konkursu otrzymają prawo używania logo „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021”. Nagrody we wszystkich kategoriach zostaną laureatom do końca roku.

Bogumiła Nowak

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz