Koniec z kopciuchami

fot.pixabay
Zmieniły się zasady przyznawania dotacji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Teraz osoby o najniższych dochodach mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania do wymiany pieca, nieszczelnych okien i drzwi, ocieplenia sufitów, montażu pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej. O nowe kryteria obowiązujące w programie zapytaliśmy Agnieszkę Tomaszewską, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Zacznijmy od podstawowych informacji. Kto może skorzystać z dotacji na wymianę pieca?
Z programu „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą korzystać tylko osoby indywidualne, właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Nie obejmuje on wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Po ostatniej zmianie zasad, osoby ubiegające się o wparcie podzielono na trzy grupy. Do podstawowego poziomu dofinansowania kwalifikują się mieszkańcy o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. Z podwyższonego poziomu dofinansowania skorzystają osoby, w których rodzinach przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub 2189 zł w jednoosobowych. Na najwyższy poziom dofinansowania mogą liczyć osoby z miesięcznym dochodem na osobę nie przekraczającym 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 1260 zł w jednoosobowych.

Fundusz jest w stanie sprawdzić, do której grupy dofinansowania zaliczyć daną rodzinę?
Oczywiście. Osoby z podstawowego poziomu dofinansowania wykazują swój dochód na podstawie zeznania podatkowego. Jeśli wniosek o dotację złożą do 30 kwietnia br, wykazują dochód za 2020 r. Jeśli chodzi o osoby z drugiej i trzeciej grupy, zanim złożą wniosek, muszą uzyskać od burmistrza zaświadczenie o dochodach. Stosowny wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta UM, na parterze.

Na co można otrzymać dotację? 
Na pierwszy krok, czyli audyt energetyczny, projekty techniczne i ekspertyzy. Potem można pokryć dużą część kosztów poniesionych na podłączenie domu do sieci CO, montaż pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, zgazowującego drewno, montaż ogrzewania elektrycznego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła lub mikroinstalacji fotowoltaicznej. W tym ostatnim przypadku istotne jest, że można uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne, ale musi być to powiązane z wymianą pieca. Nie można złożyć wniosku tylko na panele.

O jakich kwotach mówimy?
Dla przykładu, osoby z podstawowego poziomu dofinansowania, gdy kopciucha zamieniają na gruntową pompę ciepła lub pompę typu powietrze-woda, mogą liczyć na maksymalnie 25 tys. dopłaty, albo 30 tysięcy, gdy ogrzewanie będzie wspomagane instalacją fotowoltaiczną. Osoby o nieco niższych dochodach, z grupy podwyższonego poziomu dofinansowania, za te same prace otrzymają zwrot odpowiednio do 32 lub 37 tysięcy. Gdy kopciucha zamienia na pompę ciepła osoba o najniższych dochodach, otrzyma maksymalnie 60 tysięcy, lub 69 tys., gdy pompę wspomaga fotowoltaika.

A co z ociepleniem budynków?
Można częściowo sfinansować ocieplenie ścian budynku, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, a nawet wymianę okien i drzwi, ale muszą one spełniać określoną izolacyjność termiczną. Osobom z podstawowego poziomu dofinansowania fundusz zwróci 30 procent poniesionych kosztów, z podwyższonego poziomu 60 procent, a z najwyższego aż 90 procent.

Do kiedy można ogrzewać domy piecami na węgiel?
Wszystkie pozaklasowe kotły na paliwa stałe, czyli kopciuchy opalane węglem lub pelletem, muszą być wymienione do końca 2022 roku.

A jak długo będziemy mogli palić w piecach ekogroszkiem?
To zależy, bo obecnie obowiązujące przepisy dzielą piece na klasy – trzecią, czwartą i piątą. Im wyższy stopień, tym piec bardziej ekologiczny. Jeśli został zamontowany przed 2012 rokiem, mamy niemal stuprocentową pewność, że to kocioł pozaklasowy i na jego likwidację, jak w przypadku kopciuchów, zostało tylko dziesięć miesięcy. Kotły trzeciej i czwartej klasy mogą być użytkowane do grudnia 2027 roku, natomiast piątej klasy i piątej ecodesign, bezterminowo. Jeśli na tabliczce znamionowej nie ma oznaczenia klasy, piec nadaje się do wymiany. Nie ma znaczenia, czy to piec z automatycznym podajnikiem, bo na pewno nie spełnia wymagań dla klasy trzeciej lub czwartej. Co ważne, starając się o dotację z „Czystego Powietrza” należy pamiętać, że stare piece trzeba zdemontować i legalnie zezłomować. Ich właściciele muszą posiadać stosowny dokument wydany przez punkt skupu złomu.Wydział Ochrony Środowiska UM prowadzi punkt informacyjny „Czystego Powietrza”. Jakie są najczęstsze błędy, albo na czym można się potknąć wypełniając formularze?WFOŚiGW wymaga, by przedstawić dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielem danej nieruchomości, a często problemem okazuje się aktualność ksiąg wieczystych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które figurują w księdze danej nieruchomości, tymczasem zdarza się, że w księdze, jako właściciel, jest wpisana osoba zmarła, bo rodzina nie przeprowadziła postępowania spadkowego. Radzimy im wówczas, by jak najszybciej przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub w uproszczonej formie u notariusza. Gdy księga jest nieaktualna, lub nie została założona, na etapie składania wniosku fundusz przyjmie kopię wyroku sądu lub akt notarialny potwierdzający prawo własności do nieruchomości.

A gdy zmienia się nazwa ulicy? 
Gdy zmieniła się nazwy ulicy albo numery działek ewidencyjnych, to także trzeba wyjaśnić na etapie składania wniosku. Gdy patrona ulicy zmienił wojewoda mazowiecki, może to być kopia jego zarządzenia. Gdy dzieliliśmy działkę na mniejsze części, dokonywaliśmy scalenia gruntów, należy o stosowne zaświadczenia pytać w ratuszu lub starostwie. Jakie sprawy można załatwić w punkcie konsultacyjnym „Czystego Powietrza”? Pomagamy wypełniać wnioski, udzielamy informacji o tym, jakie dokumenty należy zgromadzić przed złożeniem wniosku o dotację, a następnie na etapie składania wniosku o płatność. Oczywiście wniosek do „Czystego Powietrza” można złożyć samodzielnie, korzystając z profilu zaufanego e-PUAP. Jeżeli ktoś nie korzysta z takich narzędzi, może w naszym punkcie złożyć wniosek w wersji papierowej, a my wyślemy dokumenty do funduszu.

Gdy wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, otrzymamy pieniądze przed, czy po wymianie pieca?
Prace należy przeprowadzić na własny koszt, bo poniesione nakłady są zwracane po zakończeniu inwestycji. Należy zatem pamiętać o gromadzeniu faktur potwierdzających, za jakie zakupy czy usługi płaciliśmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie odłożyć kilkudziesięciu tysięcy na wymianę pieca, warto przejrzeć oferty banków udzielających kredytów termomodernizacyjnych, gdyż są one oprocentowane znacznie niżej niż kredyty komercyjne. Osobom zainteresowanym chętnie podamy listę banków, które kredytują projekty w ramach „Czystego Powietrza”.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz