Depopulacja w gminach

fot.pixabay
Reklamy

REGION Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 września ubiegłego roku jest już analizowany. Wstępne wyniki podają, że w badanym dziesięcioleciu urodziło się najmniej dzieci od czasu zakończenia II wojny światowej.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 1 procent w porównaniu z wynikami ze spisu 2011 roku. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 – 65 lat. W ciągu dekady przybyło ponad 1,8 mln osób w tej grupie. W okresie 2011-2021 zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 procent w 2011 roku do 18,2 procent w 2021 roku, a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 procent do 60,0 procent. Liczba obywateli Polski spadła o 332 tys. i wyniosła na początku 2021 roku 38 179 800. W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. Nadal jest więcej kobiet. Również na terenie powiatu sochaczewskiego z roku na rok widać podobne tendencje, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Jedyne gminy, które wykazują znaczny wzrost liczby mieszkańców zarówno dorosłych, jak i najmłodszych, to gmina Teresin i gmina Sochaczew. Ma to związek w dużej mierze z ich ekonomicznym rozwojem. Pozostałe gminy są albo na takim samym poziomie pod względem zasobów ludzkich, lub mają tendencję spadkową.

Depopulacja i starzenie się ludności Polski to zdaniem ekspertów od demografii liczne wyzwania, przed którymi stanie także polska oświata. Według prof. Piotra Szukalskiego jesteśmy skazani na depopulację, czyli spadek ludności naszego kraju. Prognozy pokazują, że po trzech pokoleniach ludność naszego kraju może się skurczyć do 1/3. Sytuacji nie zmieni żaden program prorodzinny, jeśli radykalnie nie zmieni się polityka ekonomiczna i nie wzrosną znacznie możliwości materialne Polaków. Na to się jednak nie zanosi, gdyż najbliższy czas zapowiada spadki spowodowane inflacją. To wszystko będzie mieć wpływ na zmniejszającą się siłę polityczną i ekonomiczną Polski w Unii Europejskiej. Szczegółowe publikacje będą prezentowane do 2024 roku.

Oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz