Chcą wesprzeć rodziny chorych

fot.pixabay

Każda z gmin powiatu sochaczewskiego zdecydowała o przystąpieniu do programu „Opieka wytchnieniowa”. Program ten finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który udziela w całości pokrycia finansowego wnioskowanych kosztów realizacji. Program ma odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

– Kiedy ma się osobę bardzo chorą w domu, która wymaga stałej całodobowej opieki, rodziny są mocno przeciążone. Bywa i tak, że jedna osoba zajmuje się chorym obłożnie lub osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki. Nawet krótkie wsparcie pomocą jest bardzo ważne. Stąd nazwa opieka wytchnieniowa. Taki mały oddech jest potrzebny rodzinie i bliskim tej osoby, by nabrała sił, odpoczęła na moment. Kto nie zajmował się takim chorym, to nie zdaje sobie sprawy, że nawet godzina, dwie w tygodniu to dar nieba – mówi jedna z opiekunek, która zajmuje się całkowicie niepełnosprawnym.

Dać wytchnienie

 Dzięki wsparciu osoby na co dzień zaangażowane w sprawowanie opieki mają szansę dysponować czasem wyłącznie dla siebie, które mogą przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, zakupy, czy sport. Mają też czas na załatwienie niezbędnych dla nich spraw. Część gmin już uzyskała wsparcie, inne czekają na realizacje wniosków złożonych jeszcze w zeszłym roku.

W ostatnich dniach takie wsparcie otrzymała gmina Rybno. Program ten przewiduje wsparcie osób opiekujących się bezpośrednio dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to też sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Umowa o opiece wytchnieniowej między gminą Rybno a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim została zawarta 15 lutego. Gmina Rybno na realizację tego Programu otrzymała dofinansowanie w kwocie 58 752 zł. Pozyskane dofinansowanie stanowi 100 procent kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Asystent dopomoże

 To nie jedyna forma wsparcia rodzin i osób zajmujących się niepełnosprawnymi i chorymi. W tym roku kontynuowana jest kolejna edycja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głównym celem tego Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu. Ma on wesprzeć osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma też przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Z tego programu gmina Rybno otrzymała już wsparcie w wysokości 100 procent wnioskowanych kosztów, czyli 252 297 zł. Program realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie.

Również gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2022. W tym roku jest to 105 876 zł, czyli cała wnioskowana kwota.

 Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz