#budżetobywatelski #BOM #25mln

Reklamy

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA! TO JUŻ OSTATNI MOMENT!

Ostatnie dni na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. – Zachęcam wszystkich mieszkańców regionu do zgłaszania swoich pomysłów. Budżet obywatelski daje możliwość bezpośredniego decydowania o tym, co będzie się działo w naszym województwie. Na Państwa projekty czekamy do 27 lutego – zaprasza marszałek Adam Struzik. W puli jest 25 mln zł.

Do tej pory Mazowszanie zgłosili do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 72 projekty. Jest jeszcze czas na złożenie kolejnych pomysłów. Nabór trwa do 27 lutego br. Budżet obywatelski to oddanie inicjatywy mieszkańcom podkreśla marszałek Adam Struzik. – Mazowszanie sami najlepiej wiedzą, jakie działania i projekty powinny być realizowane w naszym województwie. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują wsparcia – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – W tym roku oddajemy w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, czym tym razem nas zaskoczą. Zachęcam do aktywnego udziału – zaprasza marszałek Adam Struzik.

Ścieżka rowerowa, warsztaty, a może profilaktyka zdrowotna?

Do 27 lutego br. mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wachlarz zagadnień jest szeroki, od ochrony zdrowia, edukacji i kultury po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. Mogą być to projekty inwestycyjne o maksymalnej wartości do 1 mln zł brutto lub nieinwestycyjne o maksymalnej wartości 200 tys. zł brutto.

Jak przygotować dobry projekt?

Warto pamiętać, że zgłaszane projekty powinny spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Co ważne w tym roku, podobnie jak w poprzednim, podpisy poparcia pod projektami będzie można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Jak zauważa Sara Michalska z-ca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim, wśród mieszkańców Mazowsza tkwi ogromny potencjał, który nie został jeszcze w pełni wykorzystany. – W tej edycji BOM liczymy na jeszcze większe zaangażowanie Mazowszan zarówno na etapie zgłaszania projektów, podpisów pod listami poparcia, jak również głosowania. Dzięki BOM każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego ma realną szansę zrealizować własny pomysł, zmienić wizerunek swojego otoczenia lub wesprzeć rozwój lokalnej społeczności. Wierzymy, że z roku na rok coraz więcej pomysłów i inicjatyw Mazowszan ujrzy światło dzienne. Zachęcamy do zgłaszania projektów miękkich, nieinwestycyjnych, angażujących mieszkańców w obszarze kultury, edukacji, profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Jesteśmy otwarci na wszelkie pojawiające się pytania i zachęcamy do kontaktu z nami – podkreśla.

Zanim wyślesz – skonsultuj!

Tak, jak w poprzednich edycjach BOM, również i w tej można skorzystać z możliwości skonsultowania projektu przed jego złożeniem. Każdy kto chciałby z tej możliwości skorzystać, może przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie. – Budżet Obywatelski Mazowsza jest jednym z nielicznych budżetów wojewódzkich w Polsce. Daje wszystkim mieszkańcom Mazowsza szansę na realną zmianę swojej „małej ojczyzny” oraz tak potrzebne poczucie sprawczości. Jako Ambasadorka VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie i obecnie BOM-u, podczas rozmów z mieszkańcami, zawsze podkreślam, że dzięki budżetom obywatelskim bierzemy sprawy w swoje ręce. To my decydujemy, na co wydajemy nasze pieniądze. Działajmy i zgłaszajmy projekty. To proste – zachęca Basia Zych, Prezeska Fundacji Zaprojektowane Do Działania, Ambasadorka BOM-u.

Jak zgłosić projekt?

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną najlepszym sposobem na złożenie projektu będzie droga elektroniczna (za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego z poziomu strony Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) lub pocztowa. Osoby które nie mają dostępu do internetu, mogą również skorzystać z trzeciej opcji, którą jest złożenie projektu osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur – Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie.

Podsumowanie dotychczasowych edycji

W ramach dwóch pierwszych edycji BOM Mazowszanie do realizacji wybrali 131 projektów. Stan realizacji projektów z obu dotychczasowych edycji BOM można podglądać na mapie, dostępnej na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz