BATALII O TUNEL W TERESINIE CIĄG DALSZY

Tunel pod torami na trasie Warszawa-Poznań. Wizualizacja PKP-PLK

Podczas sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego, która odbyła się 10 lutego, podjęta została uchwała, która umożliwia złożenie wniosku o dotację z rezerwy subwencji ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego potrzebnego do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową tunelu w Teresinie. Pośpiech był jak najbardziej wskazany, ponieważ 11 lutego mijał termin składania wniosków, a koszty budowy tunelu wzrosły blisko dwukrotnie. Na początku była mowa o 24 milionach, teraz to kwota 44 milionów. Ostateczny termin wykonania tej niezwykle potrzebnej mieszkańcom Teresina inwestycji przesunięty został na 2024 rok.

Aby wniosek mógł zostać złożony, teresińscy radni 2 lutego dokonali odpowiednich przesunięć w budżecie gminy. Wcześniej planowano przekazanie powiatowi sochaczewskiemu na budowę tunelu 8 mln zł w dwóch równych transzach, z których pierwsza miała trafić do powiatu w 2022 roku, a druga w roku następnym. Wraz z pojawieniem się możliwości pozyskania pieniędzy na wkład własny zarządcy, jakim jest starostwo powiatowe, konieczne okazały się przesunięcia budżetowe. Wskutek podjęcia stosownej uchwały gmina Teresin wypłaci starostwu 8 mln zł w roku bieżącym.  – Poprzednie ustalenia z PLK nie były optymistyczne – spółka twierdziła, że dołoży środki do budowy tunelu, jednak inwestycja musi być gotowa z końcem 2023 roku, kiedy nastąpi moment rozliczenia środków unijnych z poprzedniego rozdania. Okazało się też wtedy, że koszty inwestycji wzrosły z 24 mln zł do ponad 40 mln zł. Dziś okazuje się, że kolej zapłaci połowę wartości inwestycji i może ona potrwać rok dłużej. To zmienia sytuację, bo powiat będzie się teraz ubiegał o środki zewnętrzne, jednak, żeby mógł aplikować o środki z rezerwy musi mieć wkład własny – informował w czasie sesji rady gminy Teresin wójt Marek Olechowski.

Dzięki decyzji teresińskiego samorządu, starostwo zabezpieczyło 11 mln zł w budżecie jako wkład własny i mogło złożyć wniosek o dofinansowanie w tej samej wysokości z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Przewidywany koszt budowy tunelu to 44 miliony złotych. 18-19 milionów pochodzić ma z budżetu powiatu, a reszta środków wyłoży kolej. – Koleje pozyskały środki unijne na przebudowy tego typu, jednak nie widziały możliwości przedłużenia realizacji inwestycji. Powiat jako inwestor po zasięgnięciu opinii u ekspertów uznał, że nie ma obecnie szansy by tunel został wykonany wraz z dokumentacją do końca 2023 roku. Negocjowaliśmy i udało się, tu duże zasługi dla ministra Macieja Małeckiego, który mocno nas wspierał w tym zakresie. Termin wykonania tunelu to koniec 2024, co automatycznie spowodowało, że ruszyliśmy szybko z pracami, by złożyć w piątek wniosek o dotację celową – poinformowała starosta Jolanta Gonta. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśniła natomiast, dlaczego wzrosły koszty tej inwestycji. – Wynika to ze wzrostu cen materiałów – stali, betonu, nie wiadomo jakie będą stawki wynagrodzeń, jednak jest możliwość pozyskania dofinansowania i tą drogą idziemy. Dyrektor Dębowska poinformował jednocześnie, że wszczęcie postępowania przetargowego nastąpi po uzyskaniu deklaracji ze strony PKP PLK o zabezpieczeniu środków.

Radny Jerzy Żelichowski w komentarzu na portalu e-sochaczew zauważył, że dla Gminy Teresin inwestycja budowy tunelu pod torami ma kluczowe znaczenie. Zadeklarowała wyłożenie 8 mln zł na tę inwestycję. Projekt budowlany tunelu realizowany jest w całości ze środków Gminy Teresin. Rada Powiatu dorzuciła teraz 3 mln zł, żeby pozyskać do tej kwoty jeszcze drugie 11 mln zł dotacji. Powiatowy Zarząd Dróg się stara, ale to byłoby dopiero 50% kosztów inwestycji. Resztę ma wyłożyć PKP, jeśli wróci praworządność i dostaniemy środki unijne! Trzymam kciuki. Tyle, że te szacunki pochodzą z końca 2021 roku, a teraz rosnąca inflacja nie pozostanie bez wpływu na dalszy wzrost kosztów tej inwestycji. Nie dostrzegam więc powodów do optymizmu.

źródło i fot: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz