Utylizacja azbestu w gminie Młodzieszyn

fot.pixabay

Gmina Młodzieszyn, w związku z dużym zainteresowaniem utylizacją azbestu, jak co roku planuje wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie pozyskania dotacji na odbiór materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 r.

Informujemy, że do 15 marca br. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, przyjmowane będą deklaracje na odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Młodzieszyn. Deklaracje można składać także elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mlodzieszyn.pl.

Lista osób zainteresowanych utylizacją wyrobów zawierających azbest jest tworzona przez tutejszy urząd na bieżąco przez cały rok. Prosimy więc zainteresowane osoby o złożenie jej w w/w terminie. Natomiast osoby, które dotychczas złożyły deklarację nie muszą jej ponawiać, gdyż są na liście osób oczekujących.

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest jest bezpłatna, ubiegać się mogą o nią osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami/użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Młodzieszyn.

Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy Młodzieszyn lub pod adresem  http://mlodzieszyn.pl/wnioski-i-druki/  – „Deklaracja – utylizacja wyrobów azbestowych”.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz