Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla Gminy Iłów

27 stycznia Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w uroczystości towarzyszącej podpisaniu 16 umów z przedstawicielami 15. samorządów z województwa mazowieckiego, na objęcie w 2022 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski, który podpisał umowę na dopłatę w wysokości 746 583,00 zł na uruchomienie 8 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 281,7 km.

Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach:

– Iłów Szkoła – Iłów Szkoła przez Łaziska,

– Iłów Szkoła – Iłów Szkoła przez Brzozowiec,

– Iłów Szkoła – Iłów Szkoła przez Suchodół,

– Brzozów Stary – Brzozów Stary przez Zalesie,

– Kuznocin „przy prostej” – Iłów przez Giżyce,

– Iłów – Żuków Piekarnia przez Młodzieszyn,

– Kuznocin „przy prostej” –  Bieniew przez Iłów,

– Bieniew – Rozlazłów przez Brzozów.

Warto podkreślić, że dopłata dla Gminy Iłów w tak wysokiej kwocie (746 583,00 zł) pozwoli znacznie zmniejszyć obciążenia Mieszkańców i Gminy.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz