Ranking gmin Mazowsza

MAZOWSZE Opublikowano wyniki I edycji rankingu gmin Województwa Mazowieckiego 2021 przygotowanego przez Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Podobne rankingi realizowane są w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim od kilku lat i cieszą się powodzeniem. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano taki ranking we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie na Mazowszu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Gmina Teresin w tym zestawieniu uznana została liderem powiatu sochaczewskiego.

– Zaczyna się nowy etap realizacji polityki rozwoju, wyznaczany ramami programowania budżetu UE. Jesteśmy przed ostatnim, decydującym etapem przygotowania Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie stanowił zasadniczy instrument finansowania rozwoju w nadchodzących latach powiedział marszałek Adam Struzik, zaznaczając, że o rozwoju regionalnym nie można mówić tylko z perspektywy województwa i bez rozwoju gmin nie ma mowy o rozwoju regionu.

Marszałek liczy, że pojawią się ambitne projekty, a samorządy gmin nadal będą aktywnie identyfikować i zgłaszać przedsięwzięcia. W nowym okresie programowania województwo występuje w dokumentach unijnych jako dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Podział statystyczny pozwolił wynegocjować nieco lepsze warunki dla mniej zamożnej części województwa, ale też umożliwia włączenie Mazowsza regionalnego do programu Polska Wschodnia. To kolejna pula projektów i kolejna szansa rozwojowa dla mazowieckich gmin.

Program regionalny to około 2 mld euro, z czego ok. 3/4 przypadnie dla Mazowsza regionalnego. Od 2019 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje własny Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, służący realizacji projektów przyczyniających się do poprawy sytuacji gospodarczo-społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły dotychczas projekty m.in. z zakresu: infrastruktury drogowej, kultury, edukacji i innych działań, m.in. budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji, zakupu karetek, wozów strażackich, rozbudowy strażnic OSP, budowy parków. Dotychczas dofinansowanie przyznano dla 327 projektów na łączną kwotę blisko 631 mln zł. Okres wdrażania Instrumentu został wydłużony do 2024 r.

 Oprac. BN

fot. frdl.mazowsze.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz