Podatek nie dla każdego

fot.podglądowe, pixabay
Reklamy

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa weszła w życie we wtorek, 4 stycznia. Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Czy tak będzie? Nie wiadomo, ale z pewnością jednak będzie wsparciem dla rodzin, które już teraz mają niewielkie dochody.

W gminach powiatu sochaczewskiego informacja o tych dodatkach ruszyła już następnego dnia po ich prawnym usankcjonowaniu przez rząd. Urzędy gmin podały szczegółowe informacje odnośnie tego, komu ten dodatek przysługuje i jak będzie realizowany, jeśli chodzi o zbiórkę wniosków i terminy wypłat.

Nowe zadanie GOPS-ów

Zadanie zbierania wniosków do wsparcia dodatkiem osłonowym skierowano w gminach do Gminnych ośrodków Pomocy Społecznej jako tych, które mają największą wiedzę na temat statusu osób potrzebujących. Zgodnie z założeniami dodatki takie kierowane są głównie do osób w ciężkiej sytuacji materialnej.

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

­– Taki zapis powoduje, że w sumie będziemy mieć znacznie więcej pracy przy weryfikacji wniosków, bo grupa wnioskodawców zwiększy się również o osoby, które mają nieco większy dochód, ale takie są założenia ustawodawcy, by również osoby o dochodach poniżej średniej krajowej mogli ubiegać się o pomoc socjalną – mówi jeden z urzędników GOPS na terenie powiatu.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego przysługuje w kwocie 400 zł na gospodarstwo jednoosobowe, 600 zł na 2-3 osobowe, 850 zł na 4-5 osobowe oraz 1150 zł – przy 6 i więcej osobach w rodzinie.

­– To nie są imponujące kwoty, zważywszy, że koszty wszystkiego, głównie żywności rosną w galopującym tempie. Zupełnie nie wiem, jak sobie poradzić. Chyba wszystko trzeba będzie samemu hodować w ogródku, by nie płacić tych szokowych cen. Tylko na przykład gazu czy węgla samemu się nie wyprodukuje, a to wali po kieszeni – mówi Adam, mieszkaniec gminy Rybno.

W tym względzie przewidziano dofinansowania do źródeł ciepła w zależności od tego, co jest głównym ogrzewaniem – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy Jednak i tu dodatki nie są imponujące zdaniem mieszkańców gmin. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy 1437,50 zł dla składającego się z co najmniej 6 osób, to nie tak dużo przy obecnych cenach. Starczy, jak zaznacza pani Małgorzata z gminy Sochaczew, jedynie na miesiąc i to też przy dołożeniu z własnego portfela.

Gdy większy dochód

Jednak może się zdarzyć, że przekroczenie limitów będzie niewielkie. I o to boją się głównie mieszkańcy małych miejscowości, gdzie np. dochód na jedną osobę może być większy o 20 – 30 zł od ustalonej granicy. Wtedy obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

­– To rozsądne rozwiązanie, gdyż w przypadku limitu mam dochód 2150, jestem sama i takie nawet 350 zł jest dla mnie dobrym dodatkiem do opału – mówi Maria, mieszkanka gminy Sochaczew.

Jednak, aby uzyskać dodatek osłonowy, każdy, kto spełnia kryteria, powinien złożyć wniosek do 31 października. W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 roku w 2 równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 lutego do 31 października wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia. Dodatki wypłacane będą przez gminy w tych terminach. Wszystkie formularze udostępniane są na stronach internetowych urzędów gmin. Można je przekazywać mailowo lub na skopiowanych drukach w GOPS-ach w godzinach ich urzędowania.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz