Nowy dowódca 3 Brygady Rakietowej

Szef MON wyznaczył płk. Sławomira Kojło na stanowisko dowódcy 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Uroczystość przekazania dowództwa odbyła się 3 stycznia na terenie jednostki wojskowej w Bielicach.

Na apel złożyło się przekazanie sztandaru i obowiązków dowódcy 3 WBROP, wystąpienie nowego szefa garnizonu oraz defilada pododdziałów. Właściwą oprawę uroczystości zapewnił udział pocztów sztandarowych dywizjonów rakietowych i dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

– Przejęcie dowodzenia to niezwykły i doniosły etap w życiu i karierze zawodowej każdego żołnierza, a przyjęcie dowodzenia jednostką wojskową, jaką jest brygada o takich tradycjach, jest momentem szczególnym – podkreślił w przemówieniu płk Kojło.

Płk Sławomir Kojło jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i Akademii Obrony Narodowej. W armii służy od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w 77 dywizjonie rakietowym, 79 Pułku Obrony Powietrznej Kraju, Pułku Przeciwlotniczym w Jeleniej Górze, Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego. W latach 2014-2017 pracował w Zarządzie Wojsk Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego, następnie w latach 2017-2020 był dowódcą 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, a od 2020 roku szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

źródło: 3WBROP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz