Nowy budżet przyjęty

Reklamy

TERESIN Na ostatniej sesji 2021 roku radni gminy Teresin jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2038. W opinii wójta Marka Olechowskiego rok 2022 będzie bardzo trudny i wymagający ogromnej dyscypliny społecznej.

 – Takich kłopotów ze złożeniem budżetu i organizacją tego, co się będzie działo nie mieliśmy chyba nigdy w całej mojej kadencji. Mamy potężną inflację, doznajemy podwyżek cen gazu i energii, które będą stanowiły o tym, że gros tego budżetu, to będą wydatki na utrzymanie naszego majątku. Nastąpił skok ceny gazu w jednostce z 89 zł na 200 – 240 zł. Lista planowanych inwestycji nie jest zbyt długa, ale są to przedsięwzięcia bardzo kosztowne. W ciągu 2-3 lat kondycja gminy powinna ulec poprawie z uwagi na pojawienie się nowych inwestorów. Jeśli pojawią się nowe możliwości finansowe, do listy wydatków inwestycyjnych zostaną dopisane kolejne przedsięwzięcia. Wciąż trwają i będą trwały starania o pozyskiwanie środków zewnętrznychinformował Marek Olechowski.

Dochody zaplanowano w 2022 roku w wysokości 68 772 249,58 zł, w tym bieżące to 65 247 673 zł, a majątkowe – 3 524 576,58 zł. Dużą częścią dochodów są podatki. Na rok 2022 zaplanowano wpływy z podatków na poziomie 35 269 202 zł, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowane na kwotę 12 878 499 zł. To o 765 224 zł mniej niż w zeszłym roku. Zdaniem wójta Olechowskiego wpłynie to na poziom inwestycji, gdyż za prawie 800 tys. zł można by zrealizować o wiele więcej niż się zaplanowało. Co prawda rząd obiecuje samorządom rekompensaty, ale otrzymane dotacje będzie można wydać tylko na konkretne inwestycje, a nie na to co się zaplanuje.

Subwencja oświatowa nie została urealniona do bieżących cen produktów i świadczonych usług na rzecz szkół. W 2022 roku będzie ona większa o 615 154 zł niż rok wcześniej. W planach wydatków oświatowych w 2022 roku jest blisko 21 mln zł, czyli więcej o 1 211 495,15 zł. Planowane w 2022 roku wydatki gminy wyniosą 87 982 939,58 zł, w tym bieżące – 64.591.563,09 zł. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych to 23 391 376,49 zł. Najwięcej w budżecie przeznaczone zostanie na wodociągi, inwestycje drogowe, na gospodarkę gruntami, ochronę przeciwpożarową oraz na oświatę. Ponad 30 procent wydatków inwestycyjnych przeznaczonych jest na kanalizację, a blisko 33 procent to największa inwestycja gminy Teresin w 2022 roku – „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”.

– Aby kwota należna gminie Teresin z podatku PIT była większa, potrzebujemy odpowiedzialnego zachowania nas wszystkich. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Teresin z 26 marca 2021 w budżecie gminy Teresin nie będzie wyodrębniony fundusz sołecki na rok 2022 – dodał wójt gminy Teresin.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet oraz uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Teresin na lata 2022-2038.

Oprac. BN

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz