Można składać wnioski o dodatki osłonowe

Fot. Pixabay
Reklamy
4 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma być odpowiedzią na rosnące koszty ogrzewania mieszkań. Skok cen zawsze najbardziej dotyka osoby o niskich dochodach, dlatego w ustawie określono progi dochodowe uprawniające do otrzymania nowego świadczenia. Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wpłacony zostanie w jednej lub dwóch transzach.

W pełnej wysokości dodatek wypłacany będzie gospodarstwom domowym, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają: 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek wynosi rocznie:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Na wyższe o 25 proc. świadczenie mogą liczyć rodziny, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Ale uwaga – takie źródło ogrzewania musi być wpisane do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak zarejestrować piec w CEEB, piszemy tu: https://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/33567?title=Zloz-deklaracje-do-Centralnej-Ewidencji-Emisyjnosci-Budynkow&sochaczew

Rodziny spełniające dwa powyższe warunki mogą liczyć na świadczenie w następującej wysokości:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Co istotne, dodatek otrzymają także te rodzony, które przekroczą kryterium dochodowe, jednak kwota ich świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia (tzw. zasada złotówka za złotówkę). Minimalna kwota wypłacanego dodatku to 20 zł.

Wnioski o dodatki można już składać w wersji elektronicznej np. poprzez ePUAP lub bankowość elektroniczną, tak jak sochaczewskie rodziny robiły to w przypadku świadczenia 500 Plus lub Dobrego Startu (300 Plus).

Od poniedziałku 10 stycznia wnioski można będzie pobrać i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim przy ul. 1 Maja 16. Wniosek można także wydrukować, wypełnić w domu i dostarczyć do UM – wzór w załączenu (https://uploads-ssl.webflow.com/5babc6861ab233106d53f15d/61d435a7fc2e37904453c4ed_wz%C3%B3r%20wniosku%20o%20dodatek%20os%C5%82onowy.pdf).

Wnioski o dodatek można składać w dwóch terminach. Jeśli wpłynie do sochaczewskiego ratusza do 31 stycznia, wówczas wsparcie będzie wypłacone w dwóch równych ratach (do 31 marca i do 2 grudnia). Osoby, które złożą wniosek między 1 lutego a 31 października, nic nie stracą, a jedynie na dodatek wypłacony w jednej transzy poczekają najpóźniej do 2 grudnia.

Identycznie jak w przypadku świadczenia 500 Plus, burmistrz nie będzie wydawał decyzji o przyznaniu dodatku osłonowego. Ratusz wyśle jedynie maila z informacją o jego przyznaniu na adres podany we wniosku o przyznanie dodatku.

Więcej szczegółów – w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/O/D20220001.pdf

źrodło: UM

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz