Minął dobry rok

fot. archiwum

Rok 2021 był zdecydowanie bardzo dobry dla Mieszkańców Gminy Iłów. Zrealizowano wiele inwestycji, uzyskano rekordowe dotacje wśród których należy wymienić: 11 352 500,00 zł dofinansowania otrzymanego przez Gminę Iłów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz 907 236 zł dotacji na I Etap Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozpoczęła się budowa SUW w Lubatce, Żłobka „Maluch+” w Giżycach, a sala gimnastyczna w Brzozowie Starym zbliża się wielkimi krokami do odbioru budynku. Wyremontowano liczne odcinki dróg m.in. Iłów – Miękinki, a kolejne czekają na realizację.

Rok 2021 był również korzystny dla finansów Mieszkańców – podpisano umowę z przedsiębiorstwem  „EKO-MAZ”   na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłów na 2021 r., uzyskując najniższą stawkę w powiecie.

Sukcesem mogą pochwalić się również druhowie OSP Giżyce, którzy 21 grudnia oficjalnie odebrali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Warto przypomnieć, że 13 maja br. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach z rąk Ministra Macieja Wąsika odebrali promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 550 tys. zł., a następnie uzyskali dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł z Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Rok w Gminie Iłów zakończył się posiedzeniem L Sesji Rady Gminy Iłów, podczas której radni zgodnie przyjęli budżet na nadchodzący 2022 r.

Początek roku przyniósł kolejne dobre informacje – 500 tys. zł. nagrody z Ministerstwa Zdrowia za akcję propagowania szczepień na terenie Gminy Iłów.

Dzięki uzyskanej nagrodzie będziemy mieli możliwość remontu Ośrodka Zdrowia w Iłowie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w walkę z Covidem i promocję szczepień na terenie Gminy Iłów, przede wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym, a także Kołom Gospodyń Wiejskich wspieranym przez sekretarz Katarzynę Michalską – mówi Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski.

UG Iłów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz