Łatwiej będzie zatrudnić cudzoziemca

fot.pixabay

Osoby, które od lat przy pracach rolnych, produkcji przemysłowej i rolnej oraz w usługach zatrudniały cudzoziemców, mogą się cieszyć tym, że łatwiej będzie ich zatrudnić. To dzięki podpisanej na początku tego roku przez prezydenta RP nowelizacji ustawy zmieniającej niektóre przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz innych ustaw dotyczących zatrudniania. Nowelizacja ta ma usprawnić i przyśpieszyć postępowania w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski.

Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Polski, a w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt. Przepisy te dotyczą głównie pracowników zza wschodniej granicy. Nowelizacja obejmuje m.in. kwestie wydawania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi regulowanych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym dokonane zostały pewne korekty w tym zakresie. Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na podstawie których pracę mogą wykonywać obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Małe, a cieszy

Zmiany te cieszą sadowników i posiadaczy gospodarstw, którzy korzystali z pracy cudzoziemców, nie tylko w okresie zbiorów, ale też poza nimi przy innych pracach. To oni głównie zgłaszali się do letnich prac sezonowych, które nie tak często są mało atrakcyjne dla pracowników sezonowych z Polski. Nowe zasady cieszą też i tych, którzy mają stałe i atrakcyjne zajęcie w Polsce. Dla przybyszy ze wschodu atrakcyjne są nadal polskie stawki za pracę. Teraz danie szerszej i bardziej atrakcyjnej oferty pracy jest korzystne dla obu stron. Zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionego.

– Wcześniej musiałam co pół roku wracać na miesiąc – dwa do domu, a potem po odnowieniu wszystkiego wracać. Mam stałą pracę i mieszkam w zasadzie od kilku lat na terenie Polski. Jednak jako cudzoziemka zza wschodniej granicy musiałam co pół roku wyjeżdżać, by móc zgodnie z przepisami powrócić i dalej legalnie być zatrudnioną – mówi Olga od trzech lat pracująca w Sochaczewie.

Obecne zmiany polegają na wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu mu wykonywania pracy. To korzystne dla pracowników, gdyż półroczny okres wymagał tego, że nawet mając atrakcyjne zatrudnienie, musieli wracać, by móc dalej legalnie pracować. Korzystna jest też likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Jeśli pracownik jest dobry, pracodawca chce mieć jak najlepszą możliwość przedłużania mu zatrudniania. Zmianą jest też uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji, do uzyskania porównywalnego wynagrodzenia. Dla samego pracodawcy korzystne jest wydłużenie do 7 dni  okresu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu cudzoziemca.

Nowe ułatwienia

Przepisy ustawy przewidują także rozszerzenie grupy cudzoziemców mających dostęp do usług powiatowych urzędów pracy na osoby przebywające na terytorium Polski. Dotyczy to osób, które dostają możliwość pracy na podstawie m.in. wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, oraz osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowa ustawa przewiduje też możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Tu można się oprzeć na liście sporządzonej przez danego ministra, który w drodze rozporządzenia ustali podmioty prowadzące działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych pracą u  takich przedsiębiorców byłyby rozpatrywane w pierwszej kolejności.

– Wszelkie ułatwienia i skrócenie biurokracji jest dla nas korzystne. Miejmy nadzieję, że przepisy te nie zblokują pomysłu z Nowego Ładu i wszystko da się zgrać. Liczymy na to, że nie będzie sprzeczności – zaznacza jeden z przedsiębiorców i powiatu sochaczewskiego.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz