Inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych

Podpisano ostatnie umowy na realizację inwestycji mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na wybranych przejściach i skrzyżowaniach w powiecie sochaczewskim. Jesienią powiatowi przyznano na ten cel dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie z tych środków przebudowanych zostanie 14 przejść na terenie powiatu.

W grudniu (14 i 28.12) podpisano w sumie 4 umowy na realizację   inwestycji z tego zakresu, będą one polegać na stworzeniu bezpiecznej infrastruktury drogowej ukierunkowanej na zwiększenie ochrony uczestników ruchu a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. – Przy rosnącej liczbie pojazdów, konieczne są inwestycje w odpowiednio przygotowane i doświetlone przejścia dla pieszych. Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie skrzyżowań, zwłaszcza tych, na których dochodzi do większej liczby niebezpiecznych zdarzeń jest dla Zarządu Powiatu także kwestią priorytetową. Podobnie, jak dla radnych powiatowych i wójtów, którzy wskazali nam i zabiegali o działania ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu w konkretnych miejscach na terenie ich gmin i miejscowości – mówiła starosta Jolanta Gonta.

Za kwotę blisko 150 tys. zł firma PODKOWA Sp.z o.o. z Warszawy poprawi bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej.   W ramach podjętego zobowiązania opracuje ona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń itp., wraz z wykonaniem pomiarów ruchu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. Przedsiębiorca ten wykona również wszelkie niezbędne roboty budowlane.

Poprawą bezpieczeństwa na pięciu przejściach dla pieszych w gminie Rybno, na skrzyżowaniu dróg powiatowych, za kwotę ponad 1,1 mln zł zajmie się lokalna firma Rydmar z Juliopola. W ramach tego zadania będą prowadzone prace na ulicy Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Alei Kasztanowej.

Firma STRABAG Sp. z o.o. zajmie się poprawą bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W, w ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie tam skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Inwestycja kosztować będzie blisko 1,7 mln zł.

W ramach podjętego zobowiązania sochaczewska firma Prima za kwotę ok 1,3 mln zł przygotuje dokumentację projektową oraz przeprowadzi wszelkie niezbędne roboty budowlane w Brzozowie Starym w gminie Iłów, na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W. Poprawi się tam bezpieczeństwo na 4 przejściach dla pieszych. Realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 24 miesięcy.

Umowy z wykonawcami podpisała dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska w obecności starosty Jolanty Gonta, wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, Michała Orlińskiego dyrektora biura poselskiego Macieja Małeckiego, wójta gminy Iłów Jana Kraśniewskiego, radnych powiatowych Anety Roskosz i Sylwestera Lewandowskiego. Wyrazili oni, swoje zadowolenie i wdzięczność – bo dla Zarządu Powiatu oraz radnych zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest niezwykle ważne i priorytetowe. Podkreślali przy tym, iż tworzenie, bezpiecznej infrastruktury drogowej nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zainteresowanie i wsparcie ze strony rządu, w którym reprezentuje nas z wielką troskliwością oraz skutecznością minister Maciej Małecki, który wsparł powiat także w przypadku pozyskania tych środków.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz