Budżet powiatu na rok 2022 został przyjęty

Osiemnastoma głosami „za”, przy trzech „wstrzymujących się” Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022. Był to najważniejszy punkt obrad podczas XXIX sesji, która odbyła się 28 grudnia br. Na przyszły rok planowane są inwestycje i remonty o wartości blisko 40 mln zł. W tym z rządowego programu POLSKI ŁAD zaplanowano inwestycje o wartości 15 mln zł, które to środki mają zostać wprowadzone do budżetu na styczniowej sesji Rady Powiatu.

W powiatowym budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 96.947.067,80 zł oraz wydatki równe 112.138.085,86 zł. Różnica wynosząca wartość 15.191.018,06 zł stanowi deficyt budżetu, który nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pogorszenie sytuacji finansowej powiatu, gdyż zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także z nadwyżki z lat ubiegłych.

Starosta sochaczewski Jolanta Gonta podkreślała, iż jest to bardzo dobry budżet, który zapewnia stabilność w postaci środków na bieżące funkcjonowanie powiatu, a jednocześnie harmonijny jego rozwój. Zabezpieczone są w nim środki na kontynuację rozpoczętych projektów, zakupy inwestycyjne, realizację nowych zaplanowanych zadań m.in. dalsze remonty i modernizację dróg, poprawę infrastruktury szkolnej, kolejne działania wprowadzające do budowy nowej przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie czy budowy tunelu w Teresinie. – Dziękuję Radzie Powiatu za przyjęcie przyszłorocznego planu dochodów i wydatków. To bardzo dobry budżet, proinwestycyjny. Co niezwykle istotne, nie jest oparty na zobowiązaniach, nie przewidujemy wsparcia w postaci zaciągania kredytów, ani emisji obligacji. A trzeba zaznaczyć, że to nie wyczerpuje naszych planów, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Powiat nadal będzie wnioskował o kolejne dotacje, które pozwolą na dalszy jego rozwój, a w efekcie na realizację zadań mających na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Budżet jest skrojony w sposób należyty i odpowiedzialny, podkreślam jest budżetem perspektywicznym – podsumowuje starosta Jolanta Gonta. Dziękuje też m.in. wójtom gmin powiatu sochaczewskiego, burmistrzowi Sochaczewa, za dotychczasową udaną współpracę przy realizacji poszczególnych inwestycji wyrażając nadzieję, że to współdziałanie będzie dalej tak efektywne.

Wśród wielu zaplanowanych inwestycji i remontów na rok 2022 na pierwszy plan wysuwają się następujące:

– opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego mostu na rzece Bzurze (ok. 896,2 tys. zł),

– tunel w Teresinie – rok 2022 (ok. 4,1 mln zł),

– przebudowa przejść dla pieszych w Żukowie – rondo (ok. 1,7 mln zł),

– przebudowa przejść dla pieszych w Rybnie (ok. 1,1 mln zł),

– budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb ZS RCKU w Sochaczewie (ok. 4 mln zł),

– dokumentacja i rozbudowa budynku ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie – wkład własny (1 mln zł),

– kontynuacja budowy nowej hali sportowej przy ZS CKP w Sochaczewie (ok. 6,3 mln zł),

– modernizacja bloku operacyjnego w sochaczewskim szpitalu (1 mln zł).

Jednak warto też zauważyć, że do tego wykazu dochodzą duże zadania, zaplanowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, a są nimi:

– remont drogi powiatowej Iłów – Aleksandrów (4,5 mln zł),

– rozbudowa drogi powiatowej Rybno-Żdżarów (2,5 mln zł),

– budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (ok. 4,7 mln zł),

– kompleksowa modernizacja systemów informatycznych w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie (4,8 mln zł).

Jak więc widać, budżet powiatu sochaczewskiego na rok 2022 jest nie tylko budżetem ambitnym, ale też pełnym wyzwań. To rezultat odważnego spojrzenia w przyszłość.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz