Gmina dba o ekologię

IŁÓW Na terenie gminy Iłów jest co najmniej kilkanaście drzew określanych mianem Pomnika Przyrody. Są to zwykle dość wiekowe i unikalne już gatunki drzew, choć niegdyś były raczej pospolite, to dziś są w mniejszości. W gminie nie tylko o nie dbają, ale też o równomierne nasadzenia przyjaznymi dla otoczenia roślinami. Prace na razie zrealizowano w Kapturach i Giżycach

W 2020 roku Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów, zlecił wykonanie przeglądu pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy. Chodziło mu m. in. o ustalenie, jaki jest ich stan i tego, jakie prace należałoby wykonać, by drzewa jak najdłużej były ozdobą gminy.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją pomniki przyrody na terenie gminy Iłów wymagały przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w ich obrębie. W związku z tym w kwietniu tego roku gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy drzewach.

Samorządowcom z Iłowa udało się uzyskać dotację w wysokości 8626 złotych na poprawę warunków wegetacji 9 wiekowych drzew. To około 75 procent wnioskowanej kwoty, jaką pochłonęła pielęgnacja tych drzew. W ramach prac wykonano zadania przy gruszy pospolitej w Lasotce, dwóch lipach drobnolistnych i grabie pospolitym w Giżycach, sośnie pospolitej i dębie szypułkowym w Uderzu, lipie drobnolistnej w Łaziskach i dwóch dębach szypułkowych w Rzepkach.

Jednak mieszkańcy gminy muszą się liczyć z tym, że pomnikowe drzewa, których nie brak w gminie, wymagają stałego monitoringu i muszą być stale pielęgnowane, gdyż wystarczy najmniejszy szkodnik lub inna zaraza, by drzewa te całkowicie uległy degradacji.

Drugim elementem działań proekologicznych w gminie jest dbałość poprzez wykonywanie nasadzeń. Dokonano ich ostatnio wokół stref aktywności przy szkołach podstawowych w Giżycach oraz Kapturach. Posadzono łącznie 12 drzew gatunku lipa oraz 165 sztuk roślin wieloletnich tworzących żywopłoty. Gmina uzyskała na to wsparcie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 2021 z budżetu Województwa Mazowieckiego, który pokrył inwestycję w kwocie 6979 zł, co pokryło koszty połowy inwestycji.

Dzięki temu poza poszerzeniem terenów zielonych nastąpiło zwiększenie różnorodności gatunkowej, charakterystyczne dla regionu geograficznego i przyjazne dla zwierząt. Poprawił się też mikroklimat poprzez zwiększenie wilgotności powietrza, a tym samym są lepsze warunki bytowe dla mieszkańców, zachęcające do wypoczynku na świeżym powietrzu.

BN

Fot. UG Iłów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz